Medycyna po Dyplomie Nr 06 (czerwiec) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

06/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Kardiologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Artykuł sponsorowany
Pulmonologia
Ortopedia
Neurologia
Artykuł sponsorowany
Diabetologia
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny