Choroby zakaźne

Szczepienia przeciw COVID-19

lek. Carlo Bieńkowski1,2,3

dr hab. n. med. Maria Pokorska-Śpiewak1,2

1Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

2Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

3Szkoła Doktorska, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

lek. Carlo Bieńkowski

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego,

Warszawski Uniwersytet Medyczny,

Wojewódzki Szpital Zakaźny

ul. Wolska 37, 02-091 Warszawa

e-mail: carlo.bienkowski@gmail.com, tel. 22 335 53 01

  • Swoiste i nieswoiste metody profilaktyki zakażeń stosowane w czasie pandemii COVID-19
  • Charakterystyka szczepionek przeciw COVID-19 dostępnych w Polsce: rodzaje, mechanizm działania, bezpieczeństwo i skuteczność
  • Szczepienia szczególnych grup pacjentów: ozdrowieńców, ciężarnych i matek karmiących, osób z niedoborami odporności, z alergią i anafilaksją w wywiadzie

Pod koniec 2019 r. w mieście Wuhan (Chiny) zidentyfikowano nowego koronawirusa ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2 – severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) odpowiedzialnego za wywołanie serii przypadków ostrego ciężkiego zespołu niewydolności oddechowej1. W lutym 2020 r. World Health Organization określiła ten zespół mianem choroby koronawirusowej 2019 (coronavirus disease 2019, COVID-19)2. W Polsce pierwszy przypadek zachorowania odnotowano 4 marca 2020 r.3, natomiast 11 marca ogłoszono pandemię COVID-192.

Choroba koronawirusowa może mieć różnoraki przebieg kliniczny – od skąpoobjawowego po krytyczny. Do typowych objawów zalicza się: gorączkę, kaszel, ból głowy, zmęczenie, bóle kostno-mięśniowe, ból w klatce piersiowej, duszność, utratę węchu i smaku, biegunkę, nudności/wymioty oraz bóle brzucha. COVID-19 u ok. 80% pacjentów wywołuje skąpe lub łagodne objawy, jednak u ok. 15% zakażonych (częściej są to osoby starsze) przebieg choroby jest ciężki, w badaniach obrazowych widoczne jest zajęcie >50% miąższu płuc, dochodzi do nasilonej duszności i niedotlenienia. U 5% osób choroba ma przebieg krytyczny pod postacią niewydolności oddechowej, wstrząsu lub dysfunkcji wielonarządowej. Co najmniej u jednej trzeciej zakażonych nie występują objawy, natomiast mogą być oni źródłem zakażenia dla innych. Większość objawów rozwija się w ciągu 2-7 dni od zakażenia1. U znacznej części pacjentów objawy całkowicie ustępują po ostrej fazie choroby. Niektórzy jednak odczuwają dolegliwości przez miesiące po wyzdrowieniu (długotrwały COVID-19)4.

W leczeniu objawowym COVID-19 stosuje się tlenoterapię bierną, profilaktykę przeciwzakrzepową, leczenie przeciwzapalne, przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Poszukiwane są skuteczne metody leczenia przyczynowego. Obecnie lekiem z wyboru u pacjentów z objawami jest remdesiwir, który ogranicza replikację SARS-CoV-25. Jedynym skutecznym sposobem walki z pandemią COVID-19 może być szczepionka i powszechne jej stosowanie.

Pandemia COVID-19 stanowi istotny problem zdrowia publicznego nie tylko ze względu na samą chorobę, lecz także z powodu obstrukcji w funkcjonowaniu ochrony zdrowia oraz wpływu na gospodarkę światową. W związku z tym poszukiwanie sposobów powstrzym...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badania kliniczne

Wprowadzenie szczepionki wymaga oceny przedklinicznej i trzech odrębnych etapów badań klinicznych fazy I, II i III. Po wprowadzeniu preparatu na rynek monitoruje się [...]

Poszukiwanie szczepionki

Jak już wspomniano, do opracowania szczepionki przeciw SARS-CoV-2 wykorzystano preparaty powstałe do zapobiegania zakażeniom wywoływanym przez spokrewnione koronawirusy. Głównym celem antygenowym [...]

Rodzaje szczepionek

Dotychczas stosowane szczepionki przeciwwirusowe można podzielić na żywe atenuowane i inaktywowane. W walce z COVID-19 wykorzystuje się dwa rodzaje szczepionek inaktywowanych, preparaty wektorowe oraz [...]

Dostępne w Polsce szczepionki

W Polsce zarejestrowano dotychczas cztery preparaty (tab. 2) działające w dwóch wyżej opisanych mechanizmach. W każdym z nich do powstania odporności wskutek szczepienia dochodzi poprzez [...]

Skuteczność szczepionki

Skuteczność szczepionek przeciw COVID-19 jest wysoka, co udowodniono w badaniach klinicznych przeprowadzonych z udziałem kilkudziesięciu tysięcy osób. W badaniu Polacka i wsp. opublikowanym na łamach [...]

Bezpieczeństwo szczepionki

Profil bezpieczeństwa jest bardzo podobny i porównywalny między wszystkimi dopuszczonymi w Polsce preparatami. Do najczęstszych działań niepożądanych zalicza się: ból w miejscu wkłucia, ból [...]

Kwalifikacja do szczepienia

W celu wyszczepienia w jak najkrótszym czasie jak największej liczby osób i uzyskania odporności zbiorowiskowej opracowano uproszczony schemat kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19 uwzględniający [...]

Monitorowanie po szczepieniu

Po szczepieniu pacjent powinien pozostać pod obserwacją przez 15-30 minut. Wykonywanie testów serologicznych po szczepieniu pod kątem COVID-19 nie jest zalecane. [...]

Sytuacje szczególne

Szczepionek innych niż przeciw COVID-19 nie należy podawać wcześniej niż 14 dni od podania szczepionki przeciw chorobie koronawirusowej17-20. Nie ma dowodów [...]

Podsumowanie

Szczepionki przeciw COVID-19 są innowacyjne. Szybkie wprowadzenie ich na rynek było możliwe dzięki trwającym od kilkunastu lat badaniom nad technologią szczepionek [...]

Do góry