Artykuł sponsorowany

Skuteczność oktenidyny wobec biofilmu bakteryjnego – przegląd literatury

lek. Mateusz Babicki

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas, prof. UMW

Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:
lek. Mateusz Babicki
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Uniwersytet Medyczny
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
ul. Syrokomli 1, 51-141 Wrocław

W ciągu wielu lat bakterie nabyły szereg zdolności umożliwiających im przeżycie w różnych warunkach. Jedną z nich jest zdolność tworzenia wysoce zorganizowanych, wielokomórkowych skupisk określanych mianem biofilmu1. W mikroświecie zdolność do jego tworzenia ma wiele bakterii, m.in. Staphylococcus aureus, Staphylo­coccus epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, a także Pseudomonas aeruginosa, które stanowią jedną z najczęstszych przyczyn infekcji szpitalnych. Szacuje się, że może to być nawet 70-80% przypadków, co stanowi olbrzymie wyzwanie dla pracowników medycznych2.

Proces powstania biofilmu jest wieloetapowy i wymaga wielu przystosowań ze strony drobnoustrojów1,2. Bakterie dzięki obecności specyficznych białek wykazują zdolność adhezji zarówno do materiałów ożywionych (np. rany), jak i nieożywionych (np. implanty), a pojedyncze komórki tworzące biofilm różnią się od planktonowych komórek bakteryjnych1. W celu zapewnienia najkorzystniejszych warunków do przeżycia w obrębie biofilmu bakterie nabyły wiele zdolności adaptacyjnych. Kluczowa jest możliwość modyfikacji własnego metabolizmu w zależności od dostępności pożywienia. Ponadto zmienność fenotypowa pojedynczych komórek pozwala im na wyspecjalizowanie się w pełnieniu określonych funkcji, a produkcja odpowiednich substancji regulowanych przez konkretne geny w odpowiedzi na liczebność populacji stanowi rodzaj swoistej komunikacji pomiędzy nimi. Umiejętność ta warunkuje zjawisko określane jako „quorum sensing”, znane również jako „wyczuwanie liczebności”. Polega ono na wzajemnym informowaniu się bakterii o konieczności dalszego namnażania, aż do osiągnięcia odpowiedniej liczebności. Następnie dochodzi do redukcji wydzielania substancji komunikujących. W przypadku uszkodzenia biofilmu, a co za tym idzie – zmniejszenia liczebności bakterii, może nastąpić ponowne uruchomienie szlaku informacyjnego, co przyczyni się do odbudowy struktury1-4.

Utrzymanie mikrośrodowiska wewnątrz struktury biofilmu umożliwia wytworzona pozakomórkowa, polisacharydowa matryca, która oprócz separacji bakterii od środowiska zewnętrznego zapewnia bezpośrednią ochronę przed antybiotykami oraz enzymami1,2. Biof...

Do góry