Gastroenterologia

Zaparcie – co powinien wiedzieć lekarz

prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii, Wydział Nauk Medycznych w Katowicach, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

Katedra i Klinika Gastroenterologii i Hepatologii,

Wydział Nauk Medycznych w Katowicach,

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

ul. Medyków 14, 40-752 Katowice

e-mail: mwaluga@sum.edu.pl, tel. 32 789 44 01, faks 32 789 44 02

Small waluga marek opt

prof. dr hab. n. med. Marek Waluga

  • Przyczyna zaparcia jest złożona i zależy od wielu czynników, np. niewłaściwej diety, niedostatecznej aktywności fizycznej, czynników genetycznych, uwarunkowań rodzinnych czy czynników socjalno-ekonomicznych
  • Zaparcie niekiedy może przebiegać ostro i wymaga wtedy różnicowania z niedrożnością oraz przyspieszonej diagnostyki
  • Leczenie jest bardzo zróżnicowane i obejmuje modyfikacje dietetyczne, behawioralne oraz farmakoterapię. Rokowanie dotyczące wyleczenia zależy od przyczyny zaparcia i przebiegu klinicznego

Small 1361

Tabela 1. Definicja zaparcia według IV kryteriów rzymskich*

Zaparcie to termin medyczny oznaczający do 3 defekacji w tygodniu i oddawanie z wysiłkiem twardych, suchych stolców, któremu często towarzyszy uczucie niepełnego wypróżnienia (tab. 1).   Występują zaparcia ostre i przewlekłe. Ostre zaparcie to nagłe wstrzymanie oddawania stolca, zazwyczaj wywołane przeszkodą mechaniczną, ale niekiedy także pojawiające się w wyniku odwodnienia lub głodówki. Najczęściej występuje zaparcie przewlekłe – trwające co najmniej przez kilka tygodni, ale zwykle wiele miesięcy lub lat. Ciężkie zaparcie występuje w przypadku, gdy pacjent oddaje nie więcej niż 2 twarde stolce w ciągu miesiąca. Objaw ten należy różnicować z niedrożnością, która stanowi ostre schorzenie jamy brzusznej wymagające intensywnego, często chirurgicznego leczenia.

Patogeneza zaparcia jest wieloczynnikowa, znaczenie mają: predyspozycje genetyczne, status socjoekonomiczny, niskie spożycie błonnika lub płynów, brak aktywności ruchowej i nieprawidłowe zachowania w ciągu życia, zaburzenia hormonalne, czynniki farmakologiczne, w tym działania niepożądane leków, czynniki anatomiczne, biologiczne i wiele innych1-5. Przewlekłe zaparcie jest dużym problemem u osób starszych, u których najczęściej jest relacjonowane jako utrudnienie pasażu jelitowego6 i bezpośrednio negatywnie wpływa na jakość ich życia (quality of life)2. Jest także sporym problemem ekonomicznym zarówno dla chorych, jak i dla systemów ochrony zdrowia, ponieważ niekiedy przyczynia się do konieczności przeprowadzenia poszerzonej diagnostyki (jeśli przyczyna zaparcia nie jest jasna). Konieczność stosowania przewlekłej farmakoterapii znacznie pomnaża koszty7,8.

Pacjenci z zaparciami często mają problemy psychologiczne, a nawet zaburzenia psychiczne związane z codziennymi wydarzeniami życiowymi. Są to: lęk, depresja, jadłowstręt psychiczny i inne zaburzenia wiążące się z jedzeniem oraz problemy seksualne2,3-5,9-12. Szczególnie u pacjentów z dys­synergią miednicy występują istotne problemy psychologiczne13. Natomiast badania wykazują, że nie ma zależności pomiędzy zaburzeniami psychicznymi a częstością oddawania stolca u pacjentów z zaparciem wynikającym z osłabionej motoryki i wolnego pasażu14.

Wpływ statusu socjoekonomicznego na częstość występowania zaparcia jest analizowany w wielu publikacjach. Osoby o niskich dochodach częściej cierpią z powodu zaparcia15-17. Z drugiej strony opisywana jest odwrotna zależność pomiędzy edukacją rodzicielską a częstością występowania zaparcia16,18,19. Niektóre badania wskazują na wpływ obciążeń rodzinnych na rozwój tego zaburzenia20,21, a także na zależność od zamieszkiwania w rejonach gęsto zaludnionych19,21.

Przyczyny zaparcia u osób po 65 r.ż. są zwykle inne niż u młodszych, są to np. rectocele, dyssynergia dna miednicy i wypadanie odbytu22. Natomiast podobnie jak w młodszych grupach wiekowych u starszych kobiet zaparcie jest częstsze niż u mężczyzn i zwykle bywa bardziej nasilone23. Częstość stosowania środków przeczyszczających jest większa u kobiet, które intensywnie poszukują opieki medycznej z powodu zaparć24.

Niektóre stany fizjologiczne, jak ciąża, również mogą być przyczyną zaparcia. W czasie ciąży, zwłaszcza w ostatnich miesiącach, pojawia się duże ryzyko zaparcia z powodu wzrostu stężenia hormonów płciowych, zmniejszenia ruchów jelitowych i zwiększonego ciśnienia w jamie brzusznej. Kobiety bardziej cierpią z powodu zaparcia w okresie przedmenopauzalnym w czasie fluktuacji stężenia hor­monów.

Istnieje osobna kwalifikacja zaparcia zaburzeń czynnościowych. Według obowiązujących IV kryteriów rzymskich wśród zaburzeń czynnościowych (grupa C w tych kryteriach) mamy m.in. zaparcie czynnościowe (C2) i zaparcie wywołane opioidami (C6)25.

Epidemiologia

Zaparcie należy do najczęstszych i bardzo dokuczliwych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego. Występuje na całym świecie; niektóre dane sugerują, że dotyczy od 1% do nawet 80% populacji2. Należy jednak podkreślić, że w różnych częściach świata są stosowane różne definicje zaparcia, co przekłada się na wyniki statystyczne określające częstość jego występowania. W krajach zachodnich, wysoko rozwiniętych, zaburzenie to występuje w 2-28% populacji. Częstość ta narasta z wiekiem i u osób po 65 r.ż. jest określana na 20-30%. Kobiety chorują 2-3 razy częściej niż mężczyźni. Ciężkie zaparcie występuje u 3-10% populacji, również częściej u kobiet26.

Patofizjologia

Wydalanie stolca nazywane defekacją zależy od następujących czynników:

  • objętości i konsystencji stolca
  • perystaltyki jelita grubego
  • czynności mięśni i nerwów odbytnicy oraz odbytu
  • anatomii jelita grubego i odbytu.

Objętość i konsystencja stolca

Odwodnienie o różnej etiologii, jak również wolny pasaż jelitowy powodujący zwiększone wchłanianie wody prowadzą do zmiany konsystencji stolca i zaparcia. W 1992 r. wprowadzono tzw. bristolską skalę uformowania stolca dzielącą go na 7 typów: od typu 1 oznaczającego pojedyncze zbite grudki podobne do orzechów, trudne do wydalenia po typ 7, czyli stolec wodnisty, bez stałych elementów27.

Motoryka jelita grubego

Wykazano zależność typu uformowania stolca od czasu pasażu jelitowego. Typ 1 odpowiada bardzo wydłużonemu czasowi pasażu – nawet około 100 godzin, a typ 7 – skróconemu czasowi pasażu do około 10 godzin28.

Do góry