Ortopedia i traumatologia

Zespół ciasnoty podbarkowej

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu

Polski Związek Triathlonu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej,

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs

ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław

e-mail: apupka@me.com

  • Mechanizm powstawania konfliktu podbarkowego
  • Objawy i diagnostyka dolegliwości występujących w obrębie stawu barkowego
  • Postępowanie terapeutyczne (program ćwiczeń, stosowanie NLPZ)

Zespół ciasnoty podbarkowej (SIS – subacromial impingement syndrome) jest definiowany jako zespół patologii zlokalizowanych w przestrzeni podbarkowej, związanych z kaletką podbarkową i/lub ścięgnami stożka rotatorów1-4. Szacuje się, że 44-65% wszystkich zgłaszanych bólów barku stanowi skutek zespołu ciasnoty podbarkowej5. Jest to dysfunkcja stawu będąca wynikiem mechanicznego konfliktu występującego w przestrzeni podbarkowej, zlokalizowanej między elementami sklepienia kruczo-barkowego a strukturami anatomicznymi tworzącymi stożek rotatorów, ścięgnem głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia i kaletką podbarkową. Chociaż objawy mogą się pojawić nagle w wyniku urazu, to zazwyczaj SIS rozwija się powoli w przebiegu zmian chorobowych. Główną przyczynę pojawiania się bólu w okolicy barku stanowi zmniejszenie odległości pomiędzy wyrostkiem barkowym a guzkiem większym kości ramiennej. Za ucisk struktur przestrzeni podbarkowej, poza kształtem wyrostka barkowego (typ haczykowaty wydaje się mieć największy wpływ na zmniejszenie przestrzeni), odpowiadają też zmiany morfologii struktury więzadła kruczo-barkowego, stawu barkowo-obojczykowego i dalszego końca obojczyka. Również dysfunkcje tkanek miękkich, głównie mięśni stożka rotatorów, uznaje się za przyczynę rozwoju zespołu ciasnoty przestrzeni podbarkowej. Urazy stawu barkowego, lub inaczej ramiennego, są często wynikiem uprawiania różnych dyscyplin sportowych (siłowych, rzutowych, pływania)1-5.

Anatomia i fizjologia stawu barkowego

Poznanie budowy, fizjologii i patologii w stawie barkowym może pomóc nie tylko w uniknięciu poważnych następstw urazów, lecz także we właściwym leczeniu zespołu chorobowego1-3.

Staw ramienny łączy kończynę górną z obręczą barkową. Główkę stawową tworzy głowa kości ramiennej, a panewkę wydrążenie stawowe oraz obrąbek stawowy łopatki. Dzięki obrąbkowi stawowemu zwiększa się powierzchnia stawowa panewki, czego następstwem j...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy zespołu ciasnoty podbarkowej

Objawy mogą być bardzo zróżnicowane i współistnieć z innymi patologiami. Pacjenci najczęściej zgłaszają ból okolicy ramienia przy próbie uniesienia kończyny powyżej linii barków. [...]

Diagnostyka zespołu ciasnoty podbarkowej

Bardzo istotne w zespole ciasnoty podbarkowej jest postępowanie diagnostyczne. Procedura po przebytym urazie lub w przewlekłym zespole przeciążeniowym obejmuje:

Leczenie konfliktu podbarkowego

Przy niewielkim stopniu nasilenia konfliktu, bez uszkodzenia ścięgien stożka, szansę powodzenia ma odpowiednio prowadzona rehabilitacja razem z działaniem przeciwzapalnym. Wskazane są ćwiczenia [...]

Do góry