Wytyczne w praktyce

Postępowanie w lewostronnym zapaleniu uchyłków jelita grubego – wytyczne ASCRS 2020

dr hab. n. med. Mariusz Jasik

  • Przedstawienie aktualnych wytycznych American Society of Colon and Rectal Surgeons dotyczących postępowania w lewostronnym zapaleniu uchyłków jelita grubego
  • Objawy, rozpoznanie, różnicowanie
  • Leczenie ambulatoryjne i szpitalne, planowe oraz z przyczyn nagłych

Komitet ds. wytycznych American Society of Colon and Rectal Surgeons (ASCRS) opracował wytyczne dotyczące postępowania w lewostronnym zapaleniu uchyłków jelita grubego. Dokument zawiera informacje, które nie są arbitralne. Eksperci ASCRS nie narzucają konkretnej formy leczenia. Ostateczna decyzja dotycząca każdej procedury powinna zostać podjęta przez lekarza indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich aspektów choroby dotyczących stanu zdrowia pacjenta. Celem opracowania jest przedstawienie najnowszych wytycznych i wskazanie różnic z dotychczas obowiązującymi zaleceniami.

Metodologia przygotowania wytycznych

Najnowsze wytyczne opracowano na podstawie wcześniejszych zaleceń postępowania w zapaleniu uchyłków esicy opublikowanych przez ASCRS w 2014 r. Prezentowane zalecenia uwzględniają informacje pochodzące ze 168 czasopism z baz danych PubMed, EMBASE, Cochrane i Web of Science (lata 2013-2019).

Epidemiologiczna skala problemu

W populacjach zachodnich uchyłkowatość stanowi jedną z najczęstszych chorób jelita grubego i zwiększa się z wiekiem. W Stanach Zjednoczonych częstość hospitalizacji z powodu zapalenia uchyłków wzrosła z 74/100 000 w 2000 r. do 96/100 000 w 2008 r. ze średnią 195 000 hospitalizacji rocznie. W 2010 r. odbyło się ponad 2,7 mln konsultacji ambulatoryjnych związanych z występowaniem choroby uchyłkowej, w 2012 r. na oddziałach ratunkowych udzielono ponad 340 000 porad związanych z zapaleniem uchyłków, a 216 000 pacjentów z tej grupy zostało hospitalizowanych. Średni czas hospitalizacji pacjenta wyniósł 4 dni, a średnia wartość pojedynczej hospitalizacji 6334 dol.

W ostatnich latach wzrosła liczba wykonywanych procedur planowych i obserwuje się szersze zastosowanie chirurgii laparoskopowej w leczeniu zapalenia uchyłków. Osoby z chorobą uchyłkową coraz częściej były leczone ambulatoryjnie, częstość hospitalizacji pacjentów z powodu zapalenia uchyłków zmniejszyła się z 58% (2006 r.) do 47% (2013 r.), a odsetek chorych poddawanych operacji z powodu tej choroby uległ redukcji z 7300/100 000 (2006 r.) do 4800/100 000 (2013 r.).

W minionym okresie na przebieg choroby uchyłkowej korzystnie wpłynęła także zmieniająca się strategia leczenia lewostronnego zapalenia uchyłków. Taktyka przygotowania jelit, optymalne algorytmy powrotu do zdrowia oraz zapobieganie chorobom zakrzep...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wstępna ocena ostrego zapalenia uchyłków

Wstępna ocena pacjenta z podejrzeniem ostrego zapalenia uchyłków powinna obejmować przeprowadzenie wywiadu chorobowego, badania przedmiotowego i niezbędnych badań laboratoryjnych (rekomendacje według systemu Grading [...]

Postępowanie w ostrym zapaleniu uchyłków

Niepowikłane zapalenie uchyłków może być leczone bez użycia antybiotyków (IA)3. Do niedawna antybiotykoterapia była najważniejszą metodą postępowania u chorych z ostrym zapaleniem uchyłków. [...]

Ocena po zakończeniu leczenia ostrego zapalenia uchyłków

Po ustąpieniu ostrego skomplikowanego zapalenia uchyłków jelita grubego zazwyczaj należy wykonać kolonoskopię, aby potwierdzić rozpoznanie, jeśli nie zostało udokumentowane (IC)3.

Planowa operacja ostrego zapalenia uchyłków

Po udanym nieoperacyjnym leczeniu ropnia okołouchyłkowego niekiedy należy rozważyć opcjonalną resekcję (IB)3.

Leczenie chirurgiczne w nagłych przypadkach ostrego zapalenia uchyłków

Pilna kolektomia jest zwykle zalecana osobom z rozlanym zapaleniem otrzewnej lub chorym, u których nieoperacyjne leczenie ostrego zapalenia uchyłków było nieskuteczne (I C)3. Wskazania [...]

Płukanie laparoskopowe

Płukanie laparoskopowe nie jest zalecane u pacjentów z kałowym zapaleniem otrzewnej; w tej sytuacji najczęściej wskazana jest kolektomia (I A)3. Jest ona również preferowana u pacjentów [...]

Uwagi techniczne

W przypadku planowej resekcji jelita zakres zabiegu powinien obejmować całą esicę, z marginesami zdrowej okrężnicy i odbytnicy (I C)3. W kolektomii preferowane jest podejście małoinwazyjne, o ile [...]

Komentarz

Choroba uchyłkowa jelita grubego należy do najczęściej występujących schorzeń przewodu pokarmowego, a jej częstość zwiększa się z wiekiem. Postępujący wzrost zachorowań wiąże się [...]

Do góry