Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Hipertensjologia – część 1

lek. Jan W. Pęksa

prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka

Klinika Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek. Jan W. Pęksa

Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej

oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki

ul. Jakubowskiego 2, 30-668 Kraków

e-mail: janwpeksa@gmail.com

1. 60-letnia kobieta z otyłością, hipercholesterolemią, nieprawidłową glikemią na czczo oraz z nadczynnością tarczycy w wywiadzie (aktualnie w stanie eutyreozy) zgłosiła się do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu zaobserwowanych wysokich wartości ciśnienia tętniczego, rejestrowanych w warunkach domowych (HBPM – home blood pressure monitoring). Zazwyczaj wynosiły one 150-165/90-100 mmHg. Okresowo występowały również zmęczenie oraz obrzęki w okolicy kostek pojawiające się pod koniec dnia, po dłuższym chodzeniu. Chora negowała uczucie kołatania serca i bóle w klatce piersiowej. Negowała też palenie papierosów oraz picie alkoholu. Pacjentka przyjmowała leki: atorwastatynę 10 mg 0-0-1 tabl. i preparat magnezu 1-0-0 tabl., które zostały zalecone podczas jednej z wizyt lekarskich kilkanaście miesięcy wcześniej.

Jakie powinno być w tej sytuacji klinicznej postępowanie w ramach POZ?

a. Na podstawie zebranego wywiadu rozpoznanie nadciś­nienia tętniczego i wdrożenie odpowiedniej farmakoterapii

b. Pilne skierowanie pacjentki do poradni kardiologicznej, bez wykonywania dalszych badań

c. Pilne skierowanie pacjentki do szpitala

d. Badanie przedmiotowe pacjentki, w tym wykonanie prawidłowego gabinetowego pomiaru ciśnienia tętniczego i w zależności od jego wyniku podjęcie dalszych decyzji terapeutycznych oraz leczniczych

e. Żadna z powyższych odpowiedzi nie jest prawidłowa

Komentarz

Według aktualnie obowiązujących wytycznych Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (PTNT) z 2019 r. podstawą rozpoznania nadciśnienia tętniczego jest prawidłowo wykonany pośredni gabinetowy pomiar ciśnienia tętniczego. Ważne, aby stosować ciśnieniomierz spełniający kryteria dokładności pomiarów, ciśnienie mierzyć u odpowiednio przygotowanego pacjenta (po minimum 5-minutowym odpoczynku w pozycji siedzącej, u chorego, który wstrzymał się co najmniej pół godziny przed badaniem od spożywania kawy, palenia papierosów i przyjmowania innych substancji stymulujących) i zastosować prawidłową technikę pomiaru (w tym mankiet odpowiedniej wielkości).

2. Od wejścia do gabinetu pacjentki opisanej w pytaniu 1 upłynęło około 10 minut; w tym czasie kobieta siedziała. Wykonano u niej po dwa pomiary ciśnienia na obu kończynach górnych, w pozycji siedzącej z podpartymi plecami. Średnia z tych pomiarów wyniosła: na lewej kończynie górnej 165/95 mmHg, na prawej kończynie górnej 160/92 mmHg. Częstość rytmu serca równała się 80 uderzeń/minutę. Poza podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego nie stwierdzono innych odchyleń od normy w badaniu przedmiotowym.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. 60-letnia kobieta z otyłością, hipercholesterolemią, nieprawidłową glikemią na czczo oraz z nadczynnością tarczycy w wywiadzie (aktualnie w stanie eutyreozy) zgłosiła się do gabinetu lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) z powodu zaobserwowanych wysokich wartości ciśnienia tętniczego, rejestrowanych w warunkach domowych (HBPM – home blood pressure monitoring). Zazwyczaj wynosiły one 150-165/90-100 mmHg. Okresowo występowały również zmęczenie oraz obrzęki w okolicy kostek pojawiające się pod koniec dnia, po dłuższym chodzeniu. Chora negowała uczucie kołatania serca i bóle w klatce piersiowej. Negowała też palenie papierosów oraz picie alkoholu. Pacjentka przyjmowała leki: atorwastatynę 10 mg 0-0-1 tabl. i preparat magnezu 1-0-0 tabl., które zostały zalecone podczas jednej z wizyt lekarskich kilkanaście miesięcy wcześniej.

Jakie powinno być w tej sytuacji klinicznej postępowanie w ramach POZ?

2. Od wejścia do gabinetu pacjentki opisanej w pytaniu 1 upłynęło około 10 minut; w tym czasie kobieta siedziała. Wykonano u niej po dwa pomiary ciśnienia na obu kończynach górnych, w pozycji siedzącej z podpartymi plecami. Średnia z tych pomiarów wyniosła: na lewej kończynie górnej 165/95 mmHg, na prawej kończynie górnej 160/92 mmHg. Częstość rytmu serca równała się 80 uderzeń/minutę. Poza podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego nie stwierdzono innych odchyleń od normy w badaniu przedmiotowym.

Jaką decyzję należy podjąć w tej sytuacji?

3. Pacjentka zjawiła się na wizytę kontrolną po mniej więcej 4 tygodniach. Pomiary domowe zanotowane w dzienniczku ciśnień wskazywały na wartości 140-165/85-95 mmHg w godzinach porannych, a 140-160/80-95 mmHg w godzinach wieczornych. Wykonano pomiar gabinetowy ciśnienia na lewej kończynie górnej. Średnia z dwóch pomiarów wyniosła 162/97 mmHg, częstość rytmu serca 75/min.

Analizując wszystkie zgromadzone dane, czy można teraz rozpoznać nadciśnienie tętnicze?

4. Który stopień nadciśnienia tętniczego ma opisywana pacjentka?

a. Nadciśnienie tętnicze 1 stopnia

5. Czy u omawianej pacjentki w pierwszym kroku należy zastosować jeden lek hipotensyjny czy leczenie złożone?

a. Powinien zostać zastosowany 1 lek hipotensyjny

6. Jakie leki powinny być zastosowane w pierwszym rzucie u opisywanej pacjentki?

a. Inhibitor konwertazy angiotensyny (ACEI – angiotensin converting enzyme inhibitor) oraz antagonista receptora angiotensyny II (ARB – angiotensin receptor blocker), czyli [...]

7. Jakie są docelowe wartości ciśnienia u pacjentki, której przypadek jest omawiany?

a. <130/80 mmHg, ale nie <120/70 mmHg

8. Czy pacjentka wymaga dalszych, regularnych wizyt lekarskich i wykonania badań laboratoryjnych oraz badania EKG (badania te mogły zostać oczywiście wykonane i zinterpretowane już podczas dwóch opisanych wcześniej wizyt w gabinecie lekarskim)?

a. Tak, pacjentka wymaga dalszej kontroli lekarskiej, ale badania laboratoryjne ani EKG nie są konieczne
Do góry