Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Endokrynologia
Gastroenterologia
Reumatologia
Hematologia
Ortopedia
Neurologia
Psychologia
Geriatria
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny