Medycyna po Dyplomie Nr 11 (listopad) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

11/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Gastroenterologia
Pulmonologia
Diabetologia
Neurologia
Uroginekologia
Choroby zakaźne
Dermatologia
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny