Słowo wstępne

Słowo wstępne

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Redaktor Naczelny „Medycyny po Dyplomie”

Small moczulski prof pn (9) opt

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Szanowni Państwo!

Medycyna, w której najwyższym dobrem jest zdrowie i życie człowieka, stawia siebie ponad wszystkimi podziałami. Ekstremalnym przykładem tego jest konieczność udzielania pomocy medycznej w czasie konfliktu zbrojnego również stronie przeciwnej. W medycynie mogą jednak powstawać spory dotyczące zapobiegania danej chorobie, rozpoznania jej czy leczenia danego przypadku. Te różnice z reguły wynikają ze spojrzenia na to samo zagadnienie z innej perspektywy, przy braku pełnej wiedzy na temat jego całości. Tak naprawdę pełnej wiedzy w medycynie nie mamy nigdy, ponieważ zawsze pozostaje jakiś czynnik niepewności i zmienności. Jeżeli jednak każda ze stron powstałego sporu stawia na pierwszym miejscu zdrowie i życie chorego, to zasługuje on na miano sporu medycznego. Spór taki jest zjawiskiem pożądanym, ponieważ pozwala spojrzeć każdej ze stron na to samo zagadnienie również z innej niż dotychczas perspektywy. Ze względu na ważność sprawy, jaką jest zdrowie i życie chorego, spór taki powinien być toczony w miłej i przyjaznej atmosferze, co może się przyczynić do znalezienia najlepszego rozwiązania. Tocząc wszelkie spory medyczne, pamiętajmy, że w medycynie nikt nie jest nieomylny. Może się jednak zdarzyć, że jedna albo nawet obie strony sporu stracą z pola widzenia najwyższe dobro, jakim jest zdrowie i życie chorego. W takim przypadku toczony spór nie zasługuje już na miano medycznego. Nawiązując do faktu, że medycyna jest ponad wszelkimi podziałami, jako lekarze nie powinniśmy dać się wciągnąć w spory, które sporami medycznymi nie są. A jeżeli nadal jesteśmy przekonani, że uczestniczymy w sporze czysto medycznym, to nie starajmy się go wygrać wszelkimi sposobami i za wszelką cenę, ponieważ po jakimś czasie może się okazać, że nie mieliśmy racji. I, o zgrozo, nie używajmy przewagi, jaką posiadamy ze względu na sprawowane stanowisko czy funkcję, do wygrania sporu medycznego poprzez zamykanie ust drugiej stronie. Jeżeli tak zrobimy, to nasz spór przestanie być już czysto medyczny.

Tematem obecnego numeru „Medycyny po Dyplomie” jest artykuł „Poty nocne – o czym mogą świadczyć, jak pokierować pacjenta”. Warto jeszcze raz zapoznać się z tym zagadnieniem, aby w swojej codziennej praktyce lekarskiej nie przeoczyć przypadków, które wymagają rozszerzenia diagnostyki i leczenia.

Do góry