Choroby zakaźne

Pacjent z HIV w czasach COVID-19

dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik

Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Szpital Uniwersytecki

ul. M. Jakubowskiego 2, budynek J, 30-688 Kraków

  • Najistotniejsze informacje, które powinien uzyskać w trakcie wstępnej oceny pacjenta zakażonego HIV specjalista medycyny rodzinnej
  • Zaburzenia i choroby, które należy uwzględnić w opiece nad pacjentem zakażonym HIV w gabinecie lekarza rodzinnego
  • Stosowanie w terapii pacjentów zakażonych HIV leków nowej generacji

Dzięki ogromnemu postępowi, jaki dokonał się w leczeniu antyretrowirusowym (ARV – antiretroviral), zakażenie ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus) jest obecnie traktowane jako choroba przewlekła, a czas przeżycia pacjentów jest porównywalny z populacją ogólną. Zahamowanie replikacji wirusa zapobiega destrukcji układu immunologicznego lub pozwala na jego odbudowę w sytuacji, gdy rozpoznanie zostaje ustalone w zaawansowanym stadium choroby. W związku z powyższym osoby skutecznie leczone ARV, znajdujące się pod stałą opieką poradni specjalistycznych rzadko są narażone na wystąpienie ciężkich zakażeń oportunistycznych. Obecnie coraz większy nacisk kładzie się na konieczność utrzymania dobrej jakości życia pacjentów zakażonych HIV (HIV+) i holistyczne podejście do sprawowanej nad nimi opieki, co wymaga zaangażowania nie tylko ze strony specjalistów chorób zakaźnych, lecz także lekarzy medycyny rodzinnej1,2. Warto pamiętać, że pomimo skutecznej terapii zakażenie HIV wiąże się z przewlekłą aktywacją układu immunologicznego, a dożywotnie podawanie leków ARV z ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. W konsekwencji pacjenci z dodatnim wynikiem testu potwierdzającego zakażenie HIV są narażeni na wcześniejsze wystąpienie m.in. zaburzeń neuropoznawczych, chorób układu sercowo-naczyniowego, zaburzeń metabolicznych, schorzeń układu kostno-stawowego, nowotworów i w związku z powyższym wymagają wzmożonego nadzoru medycznego3.

Wstępna ocena pacjenta zakażonego HIV w gabinecie specjalisty medycyny rodzinnej

Sprawując opiekę nad pacjentem HIV+, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) powinien w trakcie pierwszej wizyty zebrać informacje, które są związane zarówno z samym zakażeniem, jak i prowadzonym w poradni specjalistycznej leczeniem1. W trakcie...

 W tabeli 1 przedstawiono najważniejsze informacje, które powinno się uzyskać w trakcie wstępnej oceny pacjenta HIV+ w gabinecie specjalisty medycyny rodzinnej.

Szczególne aspekty opieki nad pacjentem zakażonym HIV w gabinecie lekarza rodzinnego

Zaburzenia neuropoznawcze w przebiegu HIV

Zaburzenia neuropoznawcze (HAND – HIV associated neurocognitive disorders) mogą dotyczyć nawet 50% pacjentów. W ich patogenezie podstawową rolę odgrywa sam HIV, który już w ciągu pierwszych dni zakażenia w obrębie makrofagów przekracza barierę kre...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wstępna ocena pacjenta zakażonego HIV w gabinecie specjalisty medycyny rodzinnej

Sprawując opiekę nad pacjentem HIV+, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) powinien w trakcie pierwszej wizyty zebrać informacje, które są związane zarówno z samym [...]

Szczególne aspekty opieki nad pacjentem zakażonym HIV w gabinecie lekarza rodzinnego

Zaburzenia neuropoznawcze (HAND – HIV associated neurocognitive disorders) mogą dotyczyć nawet 50% pacjentów. W ich patogenezie podstawową rolę odgrywa sam HIV, który [...]

Podsumowanie

W związku ze zwiększającą się liczbą osób zakażonych HIV oraz wydłużeniem i poprawą jakości ich życia współpraca pomiędzy specjalistami chorób zakaźnych i medycyny rodzinnej [...]

Do góry