Wytyczne w praktyce

Postępowanie w przejściowym niedokrwieniu mózgu – najnowsze wytyczne ESO

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

Klinika Neurologii, Instytut Nauk Medycznych, Uniwersytet Opolski

Oddział Neurologiczny i Udarowy, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi w Opolu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Beata Łabuz-Roszak, prof. UO

Klinika Neurologii i Oddział Neurologii B

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. św. Jadwigi

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole

  • Wszyscy pacjenci po TIA powinni odbyć konsultację u neurologa w ciągu 24 godzin od przebytego epizodu, zaś osoby z TIA wysokiego ryzyka należy hospitalizować na oddziale udarowym
  • U pacjentów po przebytym TIA wskazane jest wykonanie multimodalnego rezonansu magnetycznego lub perfuzji tomografii komputerowej
  • W przypadku przemijających zaburzeń krążenia o wysokim ryzyku wczesnego nawrotu o etiologii niezwiązanej z zatorowością kardiogenną oraz niekardiogennego udaru mózgu z niewielkim zespołem neurologicznym należy zastosować podwójną terapię przeciwpłytkową (optymalnie 3 tygodnie), a następnie monoterapię


Przemijające niedokrwienie mózgu (TIA – transient ischaemic attack) to epizod ogniskowych objawów neurologicznych o charakterze naczyniowym (zatorowym lub zakrzepowym), które ustępują w ciągu 24 godzin i nie pozostawiają zmian morfologicznych w badaniach obrazowych (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny). U około ¼ chorych TIA poprzedza udar mózgu. W związku z powyższym bardzo ważne jest, aby stan ten rozpoznać i wdrożyć odpowiednie postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne, co może zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru mózgu. Objawy TIA to najczęściej: przemijające zaburzenia widzenia, zaburzenia mowy, niedowłady kończyn, ataksja, zaburzenia równowagi, zawroty głowy. Objawy zależą od lokalizacji niedokrwienia w obrębie mózgowia.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

TIA wysokiego ryzyka

Do oceny ryzyka wystąpienia udaru mózgu po epizodzie TIA służy skala ABCD2 (tab. 1). Uwzględnia ona: wiek chorego, wartość ciśnienia tętniczego, [...]

Czy po TIA konieczna jest hospitalizacja?

Jak wynika z danych literaturowych4, skumulowane ryzyko wystąpienia udaru mózgu w ciągu 7 dni po epizodzie TIA wynosi 2,06%, przy czym połowa przypadków [...]

Neuroobrazowanie

Zaleca się, aby u pacjentów po przebytym TIA wykonać multimodalny rezonans magnetyczny lub perfuzję tomografii komputerowej zamiast standardowej tomografii komputerowej bez środka [...]

Leczenie przeciwpłytkowe

W związku z tym, że ryzyko wystąpienia udaru mózgu jest największe w pierwszych 24 godzinach po TIA, leczenie przeciwpłytkowe powinno być wdrożone jak najszybciej. [...]

Uwagi

Niniejsze wytyczne dotyczą jedynie wczesnego postępowania po wystąpieniu TIA. Jeżeli zaś chodzi o zalecenia dotyczące postępowania w stenozie tętnicy szyjnej, diagnostyki w kierunku zatorowości [...]

Podsumowanie

Każde przejściowe niedokrwienie mózgu wymaga pilnej diagnostyki; natomiast u chorych z TIA wysokiego ryzyka wskazana jest hospitalizacja na oddziale udarowym do 24 godzin [...]

Do góry