Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Nefrologia

dr n. med. Marta Serwańska-Świętek1

1DaVita Polska we Wrocławiu

dr hab. n. med. Szymon Brzósko1,2

2I Klinika Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Szymon Brzósko

DaVita Polska

ul. Legnicka 48F, 54-202 Wrocław

e-mail: szymon.brzosko@davita.com

1.Wskazaniem do wykonania biopsji nerki będzie/będą:

1. Białkomocz 4 g/24 h u 25-letniego mężczyzny z prawidłową wartością szacunkowego wskaźnika filtracji kłębuszkowej (eGFR – estimated glomerular filtration rate) i z obrzękami podudzi od 3 tygodni

2. Stężenie kreatyniny 1,8 mg/dl u 41-letniej kobiety, z nieprawidłowym osadem moczu pod postacią leukocyturii (20-30 leukocytów w polu widzenia [wpw]), tydzień po kilkudniowym epizodzie nieżytu żołądkowo-jelitowego przebiegającym z gorączką, obfitymi wymiotami i biegunką

3. Stężenie kreatyniny 3,8 mg/dl u 55-letniego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym, dotychczas nieleczącego się nefrologicznie, z opisem obrazu nerek w USG: „obie nerki długości <8,5 cm o podwyższonej echogeniczności miąższu i zatartej granicy miąższowo-zatokowej”

4. Objawy: białkomocz 1,2 g/dl, okresowy krwinkomocz, stężenie kreatyniny 0,8 mg/dl, łagodne nadciśnienie tętnicze występujące u 29-letniej kobiety

5. Wzrost stężenia kreatyniny z przewlekłej wartości 1,2 mg/dl do 2,4 mg/dl u pacjenta po przeszczepieniu nerki, któremu zdarzało się zapomnieć przyjąć wieczorną dawkę leków immunosupresyjnych

Proszę wskazać zestaw prawidłowych odpowiedzi:

a. 1, 3, 5

b. 1, 2, 3, 4, 5

c. 2, 5

d. 1, 2, 4, 5

e. 1, 4, 5

Komentarz

Wskazaniem do biopsji nerki są objawy kliniczne, takie jak nieprawidłowości w analizie moczu i/lub wzrost stężenia kreatyniny w surowicy, w przypadku których wynik badania histopatologicznego ukierunkuje dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeuty...

Do góry