Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2022

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2022
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Ortopedia
Laryngologia
Onkologia
Farmakoterapia
Geriatria
Radiologia
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Prawo dla lekarza