Wytyczne w praktyce

Wytyczne ESVS dotyczące postępowania w zakrzepicy żylnej

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu

Polski Związek Triathlonu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej,

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs

ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław

e-mail: apupka@me.com

 • Czynniki ryzyka i podstawowe objawy zakrzepicy żył głębokich (ZŻG)
 • Rola badań obrazowych i oznaczania stężenia dimeru D w diagnostyce układu żylnego
 • Farmakoterapia i postępowanie zachowawcze w leczeniu ZŻG

Zakrzepica żył głębokich (ZŻG) i związana z tym zatorowość płucna stanowią poważny problem zdrowotny oraz społeczno-ekonomiczny na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) stwierdza się 160 przypadków zakrzepicy żył głębokich na 100 000 mieszkańców (200 000-600 000/rok) oraz 70-100 przypadków zatoru tętnic płucnych na 100 000 osób. Zakrzepica żył głębokich jako pierwotna przyczyna zgonu dotyka 100 000 osób w ciągu roku, a jako przyczyna towarzysząca – drugie 100 000. W USA żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) jest 4 przyczyną śmierci ogółem i 3 wśród zgonów sercowo-naczyniowych1-4. W Polsce na ŻChZZ choruje około 100 000 osób rocznie, w ponad połowie przypadków schorzenie przebiega bezobjawowo. Do najistotniejszych czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich należą:

 • rozległe zabiegi chirurgiczne
 • urazy kończyn z unieruchomieniem, długotrwałe unieruchomienie
 • choroba nowotworowa (rak jajnika, trzustki, płuc)
 • wiek powyżej 40 lat
 • otyłość
 • żylaki kończyn dolnych
 • ciąża i połóg
 • stosowane leczenie (steroidoterapia, chemioterapia, antykoncepcja, hormonalna terapia zastępcza)
 • trombofilia wrodzona i nabyta
 • zespół nerczycowy
 • nadpłytkowość samoistna
 • czerwienica
 • nocna napadowa hemoglobinuria
 • niewydolność krążeniowa i oddechowa
 • sepsa.

Wśród podstawowych objawów zakrzepicy żył głębokich kończyn wymienia się:

 • ból spoczynkowy, rozpierający
 • bolesność uciskową z chromaniem
 • obrzęk
 • zwiększone ucieplenie, zaczerwienienie lub zasinienie skóry (phlegmasia cerulea) albo jej bladość (phlegmasia alba)
 • nadmierne wypełnienie żył powierzchownych
 • sinicę kończyn w pozycji stojącej
 • objawy Homansa, Louvela i Lowenberga.

Do objawów ogólnych występujących w zakrzepicy należą gorączka i tachykardia będące wynikiem aseptycznego stanu zapalnego naczyń1-4.

Jedną z istotnych przyczyn zakrzepicy żył głębokich stanowi przewlekła niewydolność żylna, nawet jeśli nie w bezpośredni sposób, to często jako przyczyna wyjściowa5-30. Bardzo wysoki odsetek osób dorosłych cierpi z powodu objawów typowych dla niew...

Diagnostyka zakrzepicy żylnej

Badanie ultrasonograficzne duplex doppler z kolorowym obrazowaniem przepływu jest zalecaną i podstawową metodą diagnostyczną w rozpoznawaniu zakrzepicy żył głębokich. Prawidłowe wykonanie badania i interpretacja jego wyników wymagają jednak dużego...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Cele leczenia ostrej ZŻG obejmują zapobieganie zgonom i inwalidztwu, a także nadciśnieniu płucnemu i chorobie żył obwodowych. Dalszym celem jest przeciwdziałanie nawrotom ŻChZZ oraz [...]
Do góry