Dermatologia

Pielęgnacja wspomagająca leczenie wybranych chorób skóry

mgr Anna Jakubczyk-Słabicka1

lek. Miłosz Lewandowski2

prof. dr hab. n. med. Wioletta Barańska-Rybak2

prof. dr hab. n. med. Magdalena Górska-Ponikowska1,3-6

1Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

2Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

3Pracownia Kosmetologii i Trychologii Medycznej, Katedra i Zakład Chemii Medycznej, Gdański Uniwersytet Medyczny

4Department of Biomedicine, Neuroscience and Advanced Diagnostics, University of Palermo

5Euro-Mediterranean Institute of Science and Technology, Department of Biomedicine, Neuroscience and Advanced Diagnostics, University of Palermo

6Department of Biophysics, Institute of Biomaterials and Biomolecular Systems, University of Stuttgart

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Magdalena Górska-Ponikowska

Katedra i Zakład Chemii Medycznej,

Gdański Uniwersytet Medyczny

ul. Dębinki 1, 80-211 Gdańsk

e-mail: magdalena.gorska-ponikowska@gumed.edu.pl, tel. 58 349 14 50

  • Składniki aktywne występujące w kosmetykach pielęgnacyjnych, które mogą korzystnie wpływać na proces leczenia i wydłużenie okresu remisji trądziku zwyczajnego, trądziku różowatego oraz atopowego zapalenia skóry
  • Czynniki nasilające objawy chorób skóry – czego unikać?
  • Rola ochrony przeciwsłonecznej w przypadku występowania trądziku różowatego i zwyczajnego

Skóra jest największym organem ludzkiego ciała o powierzchni około 2 m2 i masie równej ok. 15% całkowitej masy ciała. Do jej głównych funkcji należą: regulacja temperatury ciała, ochrona organizmu przed urazami mechanicznymi i infekcjami oraz gospodarka wodno-elektrolitowa1,2. Jest ona również odpowiedzialna za syntezę witaminy D3 oraz wydalanie takich substancji, jak amoniak, mocznik i kwas moczowy. Według danych literaturowych choroby skóry mają niekorzystny wpływ na samopoczucie pacjentów, mogą prowadzić do nasilenia objawów depresyjnych, izolacji społecznej, samotności i obniżenia jakości życia3,4. Podstawowym sposobem na uniknięcie takich zjawisk jest prawidłowe leczenie chorób skóry oraz jej właściwa pielęgnacja za pomocą kosmetyków zawierających odpowiednie substancje aktywne5,6.

Trądzik różowaty

Trądzik różowaty jest przewlekłą chorobą zapalną, charakteryzującą się obecnością teleangiektazji, rumienia, krost oraz grudek, które pojawiają się zwłaszcza w obrębie policzków, nosa, brody i czoła. Według badań epidemiologicznych częstość występowania choroby szacuje się na mniej więcej 10% w populacji rasy kaukaskiej. Co więcej, choroba ta znamiennie częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn, a pierwsze jej objawy zwykle pojawiają się po 30 r.ż.7,8

Patogeneza trądziku różowatego jest wieloczynnikowa i nadal nie w pełni poznana, natomiast obecnie przyjęty model zakłada wpływ czynników genetycznych, immunologicznych, środowiskowych, a także zaburzeń naczynioruchowych na rozwój schorzenia. Nie ...

Odpowiednio dobrane składniki aktywne w preparatach kosmetycznych oraz regularne ich stosowanie pozwalają na wydłużenie okresu remisji oraz wizualną poprawę stanu skóry, co przekłada się również na lepszy komfort życia pacjentów12. Odpowiednia pie...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Trądzik pospolity (zwyczajny)

Trądzik pospolity jest jedną z najczęściej występujących chorób zapalnych skóry – dotyka 9,4% światowej populacji. Największy odsetek zachorowań przypada na okres dojrzewania, [...]

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jest przewlekłą, nawrotową, zapalną chorobą skóry. Swój początek ma zwykle we wczesnym dzieciństwie. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo [...]

Podsumowanie

W przypadkach łagodnego nasilenia schorzeń dermatologicznych odpowiednia pielęgnacja za pomocą ogólnodostępnych dermokosmetyków może się okazać wystarczająca lub pozwolić na redukcję zmian i wydłużenie [...]

Do góry