Temat numeru

Powiększone węzły chłonne – kiedy kierować do hematologa

dr n. med. Magdalena Witkowska

Klinika Hematologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr n. med. Magdalena Witkowska

Klinika Hematologii,

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

ul. Ciołkowskiego 2, 93-510 Łódź

  • Na co zwrócić uwagę w wywiadzie i badaniu przedmiotowym pacjenta, u którego stwierdza się powiększenie węzłów chłonnych
  • Możliwe przyczyny limfadenopatii (akronim MIAMI)
  • Badania, które należy przeprowadzić w zależności od etapu diagnostyki

Węzły chłonne są prawidłowymi strukturami i niektóre z nich można wyczuć w trakcie badania przedmiotowego u osób zdrowych, szczególnie u małych dzieci. Powiększenie węzłów chłonnych jest często spotykanym objawem w codziennej praktyce lekarskiej.

Nieprawidłowe powiększenie węzłów chłonnych (limfadenopatia) może być spowodowane błahymi przyczynami, takimi jak stan zapalny, lub być objawem wskazującym na ciężką chorobę układową. W każdym przypadku niewyjaśnionej, przedłużającej się limfadenopatii należy przeprowadzić diagnostykę ustalającą przyczynę takiego stanu. Związek między powiększonymi węzłami chłonnymi a zmianami nowotworowymi może być silnym bodźcem lękowym, dlatego lekarz powinien wiedzieć, kiedy należy uspokoić pacjenta, a kiedy pojawiają się wystarczające powody, by skierować chorego do dalszej diagnostyki.

Budowa układu chłonnego

Układ chłonny (inaczej limfatyczny) jest to otwarty układ krążenia, który wchodzi w skład układu odpornościowego. Należą do niego krążąca w naczyniach limfatycznych chłonka oraz tkanka limfatyczna, z której zbudowane są narządy limfatyczne. Narządy limfatyczne dzielimy na:

  • centralne – grasica i szpik kostny, które odgrywają decydującą rolę w funkcjonalnym dojrzewaniu limfocytów
  • obwodowe – węzły chłonne, śledziona, migdałki podniebienne i wyrostek robaczkowy.

Praktyczna znajomość obszaru anatomicznego spływu chłonki jest bardzo pomocna w ustaleniu rozpoznania różnicowego w przypadku limfadenopatii. U dorosłego człowieka znajduje się około 600 węzłów chłonnych, które są rozmieszczone w całym organizmie. Występują w skupiskach lub pojedynczo. Do głównych grup węzłów chłonnych należą węzły chłonne: szyjne, podżuchwowe, pachowe i pachwinowe. Budowę układu chłonnego przedstawiono na rycinie 1.

Czym jest limfadenopatia?

Limfadenopatia to nazwa określająca powiększenie węzłów chłonnych niezależnie od przyczyny. Średnica węzłów chłonnych u osób zdrowych nie powinna przekraczać 1-2 cm, natomiast większość z nich jest mniejsza. Limfadenopatię można wykryć zarówno w badaniu przedmiotowym, jak i obrazowym, m.in. w ultrasonografii1.

Powiększenie węzłów chłonnych tylko w określonej lokalizacji określa się mianem limfadenopatii zlokalizowanej, np. szyjnej, pachowej itd. W przypadku zmian w większej liczbie węzłów chłonnych położonych w różnych partiach ciała mówi się o limfadenopatii uogólnionej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Badanie podmiotowe pacjenta

Limfadenopatia jest częstym objawem, który obserwujemy u osób zdrowych. Ma ona zwykle łagodny i samoograniczający się charakter. Dobrze zebrany wywiad i dokładne badanie przedmiotowe [...]

Badanie przedmiotowe węzłów chłonnych

Poza dokładnie zebranym wywiadem pewne przesłanki co do charakteru limfadenopatii dają cechy fizyczne powiększonych węzłów chłonnych. Prawidłowe węzły chłonne są drobnymi, [...]

Przyczyny limfadenopatii

Po dokładnym zebraniu wywiadu i zbadaniu pacjenta lekarz powinien móc ustalić względnie wąski zakres jednostek chorobowych, które należy wziąć pod uwagę w dalszej [...]

Diagnostyka limfadenopatii

W większości przypadków dzięki dokładnemu zebraniu wywiadu i przeprowadzeniu badania przedmiotowego lekarz pierwszego kontaktu jest w stanie ocenić ryzyko choroby nowotworowej i ustalić prawidłowe rozpoznanie [...]

Podsumowanie

U dorosłych węzły chłonne często bywają wyczuwalne w badaniu przedmiotowym, co bywa zarówno stanem prawidłowym, jak i może świadczyć o obecności ciężkiej choroby. Ponieważ pacjenci [...]
Do góry