Organizacja opieki nad pacjentkami z endometriozą – rola ośrodka referencyjnego

Anna Stępniewska, MD1
lek. Magdalena Biela2
Marcello Ceccaroni, PhD1

1Department of Obstetrics and Gynecology, Gynecology Oncology and Minimally Invasive Pelvic Surgery, International School of Surgical Anatomy, IRCCS Sacred Heart Hospital, Negrar (Werona), Włochy

2Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej, Wojskowy Instytut Medyczny, Warszawa

Adres do korespondencji:

Anna Stępniewska, MD

Department of Obstetrics and Gynecology, Gynecology Oncology and Minimally Invasive Pelvic Surgery, International School of Surgical Anatomy, IRCCS Sacred Heart Hospital

Via Don A. Sempreboni 5, 37024 Negrar (Werona), Włochy

e-mail: stepniewska.anna@gmail.com

Small st%c4%99pniewska anna opt

Anna Stępniewska, MD

Small biela magdalena opt

lek. Magdalena Biela

Small ceccaroni marcello opt

Marcello Ceccaroni, PhD

  • Diagnostyka i leczenie pacjentek z podejrzeniem/rozpoznaniem endometriozy
  • Kompleksowa, wielopoziomowa opieka nad pacjentką z endometriozą – zadania lekarza pierwszego kontaktu, ginekologa prowadzącego i specjalistów z ośrodka referencyjnego


Endometrioza nie jest jednolitą jednostką chorobową. Zgodnie z rekomendacjami European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE) możemy wyróżnić trzy podstawowe rodzaje tej patologii: endometriozę otrzewnową, torbiele endometrialne jajników oraz endometriozę głęboką (DE – deep endometriosis)1,2. Zwłaszcza ostatnia z nich, poprzednio nazywana endometriozą głęboko naciekającą (DIE – deep infiltrating endometriosis)3,4, stanowi w obecnych czasach istotny problem kliniczny. Choroba ta dotyczy dość dużej populacji kobiet i coraz częściej zarówno lekarz pierwszego kontaktu, jak i specjalista ginekolog rejonowy/prowadzący mają do czynienia z pacjentkami z tym schorzeniem.

Najczęściej DE powoduje: mniej lub bardziej nasilone objawy bólowe (takie jak: dysmenorrhea, dyspareunia, dyschezja, dyzuria, przewlekły ból miednicy mniejszej), zaburzenia rytmu wypróżnień oraz niepłodność. W przypadku braku odpowiednio przygotowanych specjalistów część pacjentek nie ma szansy na prawidłową diagnostykę i ustalenie przyczyny dolegliwości. Zdarza się, że są one zbyt wcześnie wysyłane co psychoterapeutów w celu leczenia „wyimaginowanych dolegliwości bólowych”, co wydłuża czas do rozpoczęcia właściwego leczenia.

Mimo licznych badań i publikacji dotyczących endometriozy w praktyce wciąż obserwujemy opóźnienie diagnostyczne wynoszące co najmniej kilka lat, nawet w wysoko rozwiniętych krajach Europy i Ameryki Północnej. Według danych z piśmiennictwa okres od wystąpienia objawów do ustalenia właściwego rozpoznania wynosi od około 5 lat (Irlandia, Belgia)5 do nawet ponad 10 lat (Niemcy, Austria, USA)6,7. Z tego powodu bardzo istotne wydaje się rozpowszechnianie wiedzy na temat tej choroby i jej objawów wśród personelu medycznego oraz w społeczeństwie. Pomocnym narzędziem stają się media społecznościowe oraz organizacje publiczne, które mogą pomóc kobietom wcześnie rozpoznać objawy i zwrócić się do właściwego specjalisty. Również same pacjentki tworzą stowarzyszenia, które odgrywają znaczącą rolę w rozpowszechnianiu informacji na temat symptomów, diagnostyki i leczenia endometriozy oraz zapewniają chorym niezbędne wsparcie i pomoc psychologiczną. Tymi kanałami informacyjnymi docierają zwłaszcza do młodych kobiet, które stanowią główną grupę pacjentek cierpiących z powodu DE. Ponadto do danych tych dostęp mają również mężczyźni, którzy świadomi istnienia choroby i wiążących się z nią dolegliwości będą umieli odpowiednio wspierać chore kobiety ze swojego otoczenia. Popularyzowane w wielu krajach hasła typu: „Ból miesiączkowy nie jest niczym normalnym”, „Miesiączka nie musi boleć” pomagają obalić mity i nieprawdziwe opinie na temat endometriozy krążące w społeczeństwie, a także zwracają uwagę na typowe wczesne objawy tej choroby.

Small 66713

Rycina 1. Organizacja opieki nad pacjentkami z endometriozą

Small 63728

Tabela 1. Opis poszczególnych poziomów opieki nad pacjentkami z endometriozą – zewnętrzne źródła informacji

Poza zaangażowaniem pozamedycznych źródeł informacji (ryc. 1, tab. 1) w opiece nad pacjentkami z endometriozą nadal kluczową rolę odgrywają lekarze, zarówno pierwszego kontaktu, jak i specjaliści w ośrodkach referencyjnych. Zwłaszcza DE wymaga działania zespołowego, multidyscyplinarnego, koordynowanego przez ginekologa specjalizującego się w leczeniu tej choroby, który pełni najważniejszą funkcję w tej grupie (ryc. 1, tab. 2). Aby współpraca przebiegała w sposób harmonijny i optymalny, niezbędne jest określenie zadań poszczególnych specjalistów zajmujących się pacjentką na różnych etapach diagnostyki i leczenia. W tym diagnostyczno-terapeutycznym łańcuchu każde ogniwo odgrywa bardzo ważną rolę we właściwym wykrywaniu, rozpoznawaniu i leczeniu endometriozy oraz planowaniu długoterminowej opieki nad pacjentką. Istotnym elementem systemu jest odpowiednia współpraca między ośrodkami lokalnymi a referencyjnymi, która wpływa również korzystnie na obniżenie kosztów społecznych leczenia endometriozy. Należy zwrócić uwagę, że endometrioza w znacznym stopniu zaburza funkcjonowanie społeczne chorych, a na dodatek dotyka najczęściej osoby młode, w wieku największej aktywności zawodowej. W związku z tym schorzenie to wiąże się z bezpośrednimi kosztami wynikającymi z diagnostyki i terapii, utraconych dochodów i wypłat z ubezpieczeń oraz z pośrednimi kosztami społecznymi, które mogą być nawet 5-50 razy wyższe. Wynikają one z obniżonej produktywności pracownika, wyższych kosztów szkolenia (zastępstwa za pracowników), większej ilości pracy administracyjnej i biurowej, a także utraty motywacji i efektywności pracy8.

W tabelach 1-6 przedstawiono schemat organizacji opieki nad pacjentkami z endometriozą oraz kompetencje specjalistów na poszczególnych poziomach opieki. Schemat ten został opracowany na podstawie doświadczeń własnych referencyjnego ośrodka leczenia endometriozy w Negrarze we Włoszech (International School of Surgical Anatomy [ISSA], Gynecologic Oncology and Minimally Invasive Pelvic Surgery Unit [kierownikiem jest Marcello Ceccaroni, PhD], Scientific Institute for Research, Hospitalization and Healthcare [IRCCS] Sacred Heart Hospital]) oraz dostępnego piśmiennictwa.

Small 63773

Tabela 2. Opis poszczególnych poziomów opieki nad pacjentkami z endometriozą – oddział ginekologii

Small 62239

Tabela 3. Opis poszczególnych poziomów opieki nad pacjentkami z endometriozą – diagnostyka obrazowa

Small 64393

Tabela 4. Opis poszczególnych poziomów opieki nad pacjentkami z endometriozą – sale operacyjne

Small 64434

Tabela 5. Opis poszczególnych poziomów opieki nad pacjentkami z endometriozą – pozostali specjaliści

Small 64600

Tabela 6. Opis poszczególnych poziomów opieki nad pacjentkami z endometriozą – badania naukowe i edukacja

Do góry