Siła rekomendacji 1B

Zalecenie 14. Zaleca się, aby noworodki z potwierdzonym postnatalnie jednostronnym poszerzeniem układu kielichowo-miedniczkowego średniego stopnia (AP 10-15 mm) były monitorowane pod kątem ewolucji zmian za pomocą badania ultrasonograficznego co 3-4 miesiące w 1 roku życia.

Siła rekomendacji 1B

Niemowlęta z utrzymującym się po urodzeniu jednostronnym znacznym wodonerczem (AP >15 mm) wymagają dalszych badań w kierunku uropatii/nefropatii zaporowej. U tych dzieci sugeruje się wykonanie cystografii mikcyjnej. Utrudniony spływ moczu ocenia się za pomocą scyntygrafii dynamicznej z podaniem furosemidu. Badanie to należy wykonać według protokołu zalecanego przez European Association Nuclear Medicine (EANM)9. Najczęściej wykonuje się je po 8 tygodniu życia, ponieważ interwencje chirurgiczne są w pierwszych miesiącach życia przeprowadzane wyjątkowo.

Większość przypadków wodonercza średniego (10-15 mm) lub niewielkiego stopnia (7-9 mm) ustępuje samoistnie w ciągu pierwszych 18 miesięcy życia. U niewielkiego odsetka (1-5%) obserwuje się progresję zmian. Niemowlęta wymagają systematycznego monitorowania poszerzenia dróg moczowych w badaniu ultrasonograficznym (raz na 3-4 miesiące w pierwszym roku życia, potem rzadziej). W razie progresji lub wystąpienia ZUM wymagana jest dalsza diagnostyka obrazowa (scyntygrafia dynamiczna, CUM). Czas wystąpienia progresji wodonercza lub jego nawrotu jest różny, od kilku miesięcy do 5 lat, dlatego dalsze monitorowanie po pierwszym roku życia jest indywidualizowane10.

Do góry