• stwierdzili u tej osoby trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu (śmierć mózgu)
  • stwierdzili u tej osoby nieodwracalne zatrzymanie krążenia, poprzedzające pobranie
  • lekarz, który stwierdził zgon tej osoby.

Zgon w wyniku czynu przestępczego

W sytuacji gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zgon nastąpił w wyniku czynu zabronionego stanowiącego przestępstwo, pobrania tkanek i narządów można dokonać po uprzednim uzyskaniu od właściwego prokuratora informacji, że nie wyraża on sprzeciwu wobec zamiaru ich pobrania. Gdy postępowanie jest prowadzone przeciwko nieletniemu, decyduje o tym właściwy sąd rodzinny.

Czy biorca może dowiedzieć się o zmarłym dawcy?

Odpowiedź na to pytanie zawiera artykuł 19 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek tkanek i narządów3, zgodnie z którym dane osobowe dotyczące potencjalnego dawcy, dawcy, potencjalnego biorcy i biorcy są objęte tajemnicą i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o tajemnicy zawodowej i służbowej oraz w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej przez podmioty lecznicze. Podobnie rzecz się ma odnośnie do rodziny zmarłego dawcy, mianowicie nie dowie się ona, komu przeszczepiono narządy czy tkanki należące do jej bliskiego.

 

Do góry