Skan radialny OCT w miejscu kłębków waty wykazał obecność ogniskowego hiperrefleksyjnego obrzęku wewnętrznych warstw siatkówki (ryc. 2).

Small 32095

Rycina 2. Skan radialny OCT: w miejscu tzw. kłębków waty ogniskowy hiperrefleksyjny obrzęk wewnętrznych warstw siatkówki

Skan 3D OCT uwidocznił ogniskowe dyskretne obszary pogrubienia siatkówki (ryc. 3).

Small 32094

Rycina 3. Skan 3D OCT: Ogniskowe dyskretne obszary pogrubienia siatkówki w kwadrancie górno-nosowym 3D OCT – trójwymiarowa optyczna tomografia koherencyjna

Na podstawie wyników wykonanych badań dodatkowych rozpoznano mikrozakrzepicę na dnie oka lewego i zalecono dalszą diagnostykę hematologiczną.

Skutki rozpoznania mikrozakrzepicy

Jeśli AF wykazuje niewielki obszar hipoperfuzji włośniczkowej poza dołkiem, a krążenie krwi na obszarze plamkowym jest niezaburzone, rokowanie w mikrozakrzepicy jest dobre, lecz warto stosować profilaktykę zatorowo-zakrzepową. Sama mikrozakrzepica naczyń żylnych siatkówki niewywołująca objawów przedmiotowych nie zagraża funkcji narządu wzroku, nie należy jej jednak bagatelizować, lecz bacznie obserwować tych chorych, aby móc zareagować w razie eskalacji zaburzeń zakrzepowych.

Podsumowując, mikrozakrzepica naczyń żylnych siatkówki wymaga przede wszystkim odpowiednio wczesnej diagnostyki i poszukiwania przyczyn.1 Warto zatem omówić etiologię stanów zakrzepowych.

Różnicowanie mikrozakrzepicy i stany sprzyjające jej wystąpieniu

Różnicowanie

Mikrozakrzepicę należy różnicować z zakrzepem dużych i średnich naczyń żylnych siatkówki, który po retinopatii cukrzycowej jest drugą najczęstszą przyczyną utraty widzenia z powodów siatkówkowych. Zakrzep pnia żyły środkowej siatkówki stanowi 0,1-0,2% wszystkich przypadków, a zakrzep gałęzi żyły środkowej siatkówki od 0,5 do 2,0%.

Niestety, dane epidemiologiczne dotyczące mniejszych naczyń żylnych nie zostały dotychczas przeanalizowane.4,5

Czynniki ryzyka

Najważniejsze czynniki ryzyka prowadzące do zakrzepu stanowią triadę Virchowa.6 Pierwszym z nich jest stan nadkrzepliwości, czyli przewaga czynników prozakrzepowych nad inhibitorami krzepnięcia i czynnikami fibrynolitycznymi, drugim zaś uszkodzenie ściany naczyniowej, np. w przebiegu chorób zapalnych. Na ostatni element triady składa się zwolnienie przepływu krwi wskutek np. ucisku żył z zewnątrz.

Nadkrzepliwość

Nadkrzepliwość, czyli tzw. trombofilia, to genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do zakrzepicy żylnej, rzadziej tętniczej.7

Trombofilia wrodzona

Wrodzona trombofilia występuje pod licznymi postaciami (tab. 1) i dotyka około 8% populacji w Europie, przy czym stanowi 30-50% przypadków zakrzepicy żylnej u chorych w wieku poniżej 50 lat.8

Do góry