Podobny mechanizm sprawia, że nadciśnienie tętnicze także jest istotnym czynnikiem ryzyka mikrozakrzepicy żylnej.

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe (DIC – disseminated intravascular coagulation) jest zespołem wtórnym do poważnych ogólnoustrojowych stanów klinicznych, takich jak sepsa, urazy wielonarządowe lub reakcje poprzetoczeniowe. Istota DIC polega na uogólnionej aktywacji procesu krzepnięcia krwi. W wyniku uogólnionego wykrzepiania powstają mnogie zakrzepy w mikrokrążeniu, a następcze zużycie krwinek płytkowych, fibrynogenu i innych czynników krzepnięcia prowadzi do ich niedoboru i objawów skazy krwotocznej.

Rozpoznanie ustalane jest na podstawie nieprawidłowości w wynikach badań laboratoryjnych w określonym kontekście klinicznym. Pod uwagę bierze się małopłytkowość, zwiększone stężenie markerów degradacji fibryny, przedłużony czas protrombinowy, a także stężenie fibrynogenu.

Podsumowanie

Powstawaniu zakrzepu drobnych naczyń żylnych siatkówki może sprzyjać wiele stanów chorobowych. Są wśród nich poważne, zagrażające życiu schorzenia ogólnoustrojowe występujące u chorych leczonych w szpitalu, np. z powodu DIC, zaawansowanego zespołu mieloproliferacyjnego lub zespołu nerczycowego. Z drugiej strony w praktyce okulistycznej możemy spotkać się z pierwszymi objawami ogólnoustrojowych zaburzeń subtelnie manifestującymi się mikrozakrzepicą. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na chorych, u których wystąpił incydent zakrzepowy tego typu i zalecić odpowiednią diagnostykę, aby dać pole do działania specjalistom, zanim choroba doprowadzi do poważnych w skutkach następstw ogólnoustrojowych.

Do góry