Podsumowanie

Mimo dokładnego poznania patofizjologii rozwarstwienia siatkówki związanego z chromosomem X oraz trwających zaawansowanych badań genetycznych w dalszym ciągu medycyna nie umożliwia leczenia przyczynowego. Najnowsze doniesienia naukowe dają jednak duże nadzieje związane z terapią genową, która może okazać się bardzo skuteczną metodą leczenia.

Do góry