Podsumowanie

W świetle przedstawionych informacji wydaje się, że nie każdy wylew krwawy podspojówkowy wymaga szeroko zakrojonej diagnostyki, nie w każdym przypadku należy kontrolować układ krzepnięcia i dno oka. Zawsze jednak należy zachować czujność, aby w wywiadzie i badaniu przedmiotowym wychwycić istotne dla ewentualnego dalszego postępowania szczegóły, zwłaszcza w przypadku zmian nawrotowych.

Do góry