Ostry dyżur

Pneumatyczne przesunięcie krwotoku do plamki żółtej, czyli czas nagli

lek. Katarzyna Ignacka

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

Oddział Okulistyki, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

lek. Katarzyna Ignacka

Oddział Okulistyki, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Szamarzewskiego 84, 60-569 Poznań

e-mail: katarzyna.ignacka@skpp.edu.pl

Small ignacka katarzyna kopi opt

lek. Katarzyna Ignacka

Small siwiec pro%c5%9bci%c5%84ska joan opt

dr n. med. Joanna Siwiec-Prościńska

  • W artykule przedstawiono przypadek pacjentki, u której wystąpił krwotok do plamki żółtej, będący następstwem poważnego powikłania neowaskularnej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem

Opis przypadku

Na okulistyczną izbę przyjęć zgłosiła się 65-letnia pacjentka z powodu nagłego pogorszenia widzenia w oku prawym utrzymującego się od czterech dni. Do tej pory nie była pod stałą opieką okulistyczną. Stosowała korekcję okularową z powodu obustronnej krótkowzroczności – ok. −7 dioptrii. Najlepsza skorygowana ostrość wzroku wg skali Snellena wynosiła w oku prawym 0,04, a w oku lewym − 0,7. Ciśnienie wewnątrzgałkowe było prawidłowe. W badaniu dna oka prawego uwidoczniono rozległy krwotok śródsiatkówkowy w dolnej części plamki obejmujący dołek (ryc. 1), w oku lewym w rzucie plamki żółtej widoczne były druzy miękkie (ryc. 2). Dodatkowo w obojgu oczach widoczny był zanik okołotarczowy związany z krótkowzrocznością.

Small obraz94048 opt

Rycina 1. Fotografia dna oka prawego pacjentki na izbie przyjęć

Small obraz94058 opt

Rycina 2. Fotografia dna oka lewego pacjentki na izbie przyjęćRozszerzono diagnostykę o badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT – optical coherence tomography): w oku prawym potwierdzono krwotok do plamki żółtej (ryc. 3); w oku lewym uwidoczniono druzy miękkie (ryc. 4), nie wykazano obecności płynu podsiatkówkowego. Badanie angio-OCT ze względu na obecność krwi w oku prawym nie było możliwe, natomiast w oku lewym nie zobrazowano błony neowaskularnej. Rozpoznano zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD – age-related macular degeneration). Pacjentka do tej pory nie była świadoma swojej choroby.

Small obraz94066 opt

Rycina 3. Badanie OCT pacjentki z izby przyjęć – widoczna hiporefleksyjna przestrzeń, odpowiadająca krwotokowi między warstwą nabłonka barwnikowego a warstwą jądrzastą zewnętrzną

Small obraz94075 opt

Rycina 4. Skan OCT plamki oka lewego – widoczne druzy miękkie

Kobieta została zakwalifikowana do przeprowadzenia zabiegu podania gazu C3F8 do komory ciała szklistego w celu pneumatycznego przesunięcia krwotoku. Zadecydowano o przyjęciu na oddział w trybie nagłym i tego samego dnia pacjentka znalazła się na bloku operacyjnym. Zabieg odbył się w znieczuleniu miejscowym. Gaz podano w ilości 0,4 ml w iniekcji do ciała szklistego, następnie wykonano paracentezę. Zalecono leżenie na brzuchu z twarzą skierowaną w dół do czasu kontroli w poradni. Pacjentka dobrze współpracowała i przestrzegała zaleceń. Następnego dnia została wypisana do domu z ostrością widzenia w oku po zabiegu (ruchy ręki przed okiem prawym) wynikającą z obecności gazu w komorze ciała szklistego.

Pierwsza kontrola pooperacyjna odbyła się po tygodniu. W badaniu ostrość wzroku oka prawego wynosiła 0,2 cc, pacjentka podawała znaczną poprawę widzenia tym okiem. Badanie dna oka wykazało przesunięcie krwi w dół i odsłonięcie centrum plamki żółtej (ryc. 5). W badaniu OCT udało się uwidocznić rysunek dołka i potwierdzić obecność druz miękkich (ryc. 6). Wykonano również badanie angio-OCT, w którym uwidoczniono błonę neowaskularną (ryc. 7).

Small obraz94084 opt

Rycina 5. Zdjęcie dna oka prawego tydzień po podaniu gazu C3F8

Small obraz94092 opt

Rycina 6. Skan OCT plamki oka prawego wykonany tydzień po podaniu gazu. Badanie potwierdza przesunięcie krwi spod dołka

Small ryc. 7 opt

Rycina 7. Badanie angio-OCT – błona neowaskularna

Do góry