Aspekty okulistyczne łuszczycy

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

Klinika Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową

i Immunologii Klinicznej,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

al. Wojska Polskiego 30, 10-229 Olsztyn

e-mail: agnieszka.owczarczyk@uwm.edu.pl

Small owczarczyk saczonek ag opt

dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek, prof. UWM

  • Ogólne informacje na temat łuszczycy
  • Dokładny opis zmian łuszczycowych w obrębie powiek, spojówek, rogówki, błony naczyniowej i soczewki
  • Wpływ terapii łuszczycy na narząd wzroku


Łuszczyca jest chorobą zapalną o przewlekłym przebiegu z tendencją do samoistnego ustępowania i nawrotów. Dotyczy ok. 3% populacji naszego kraju1. Wystąpienie zmian łuszczycowych determinują predyspozycje genetyczne i czynniki wyzwalające (stres, infekcje, niektóre leki, nieprawidłowa dieta, alkohol, papierosy).

Obraz kliniczny cechuje się dużym zróżnicowaniem, wyróżnia się cztery podstawowe typy łuszczycy:

  • łuszczycę zwykłą
  • łuszczycę krostkową
  • łuszczycowe zapalenie stawów
  • erytrodermię łuszczycową1.

Najczęstszą postacią jest łuszczyca zwykła (90% przypadków), klinicznie objawiająca się obecnością na skórze grudek skórno-naskórkowych, które powiększając się, tworzą blaszkę łuszczycową, dobrze odgraniczoną od zdrowej skóry. Zmiany pokryte są nawarstwieniami parakeratotycznej srebrzystej łuski. Mają zwykle układ symetryczny, najczęściej są zlokalizowane na kolanach, łokciach, skórze głowy i okolicy krzyżowej, ale mogą pojawić się również w każdej innej lokalizacji – na powiekach, skórze twarzy, okolic narządów płciowych, dłoniach i stopach oraz paznokciach2.

Choroba ma charakter zapalenia ogólnoustrojowego, ze wzrostem stężenia cytokin prozapalnych (IL1, IL6, IL17, TNFα) nie tylko w skórze, ale także w surowicy3. Prowadzi to do rozwoju łuszczycowego zapalenia stawów (u ok. 30% pacjentów), a także zaburzeń metabolicznych. Ponad dwukrotnie częściej u chorych na łuszczycę stwierdza się współistnienie otyłości, insulinooporności, dyslipidemii aterogennej, nadciśnienia tętniczego, co skutkuje powikłaniami sercowo-naczyniowymi i dwukrotnie większą liczbą zgonów z tego powodu pacjentów z ciężkim przebiegiem choroby w porównaniu z populacją ogólną3,4. Efektem zapalenia ogólnoustrojowego jest także zajęcie narządu wzroku u ok. 10% pacjentów5. Symptomatologia tych zmian jest bogata i może dotyczyć prawie każdego elementu oka. Stwierdzono, że zajęcie oczu jest częstsze u mężczyzn i prawie zawsze poprzedzone objawami skórnymi6.

Zmiany w obrębie powiek

Small obraz94229 opt

Rycina 1. Zmiany łuszczycowe powiek u 34-letniego chorego

Zajęcie powiek przez wykwity łuszczycowe jest najczęstszym objawem ocznym u pacjentów z nawet łagodną postacią choroby. Szczególnie u młodych pacjentów z postacią drobnogrudkowo wysiewną, najczęściej sprowokowaną infekcją paciorkowcową, w której stwierdza się zmiany na twarzy, należy zwrócić uwagę na obecność zmian chorobowych (ryc. 1). Zwykle zmiany w obrębie powiek pojawiają się w przebiegu ciężkiej postaci erytrodermicznej łuszczycy (zajęcie >90% powierzchni ciała) lub uogólnionej łuszczycy krostkowej5,7. Objawom często towarzyszą świąd i pieczenie, wywołując dyskomfort, a rozdrapywanie przez pacjentów zmian prowadzi do nasilenia stanu zapalnego w postaci obrzęku, utraty rzęs, a nawet ectropium5,6.

Inną konsekwencją zajęcia powiek przez wykwity łuszczycowe jest dysfunkcja gruczołów Meiboma, często związana z zapaleniem tylnej powierzchni powiek, prowadząca do zaburzeń filmu łzowego i zespołu suchego oka. Prawdopodobnie hiperproliferacja keratynocytów, skrócenie czasu ich dojrzewania i zaburzenia złuszczania mogą prowadzić do zablokowania przewodów gruczołów Meiboma5,6,8. Ponadto u pacjentów z łuszczycą wykazano hiperosmolarność łez i dysfunkcję filmu łzowego9.

W leczeniu zaleca się stosowanie inhibitorów kalcyneuryny (takrolimus, pimekrolimus) i krótko glikokortykosteroidów średniej mocy7,10. Ważne jest stosowanie emolientów, które nawilżają i natłuszczają zmiany, zmniejszają świąd, przyczyniając się do szybszej regeneracji skóry, a także zwiększają efekt działania przeciwzapalnego kortykosteroidów (steroid sparring effect)11.

Zmiany w obrębie spojówek

Zapalenie spojówek może towarzyszyć zmianom łuszczycowym na powiekach nawet u >60% chorych z objawami w postaci zaczerwienienia, uczucia piasku pod powiekami i światłowstrętu. Przyczynami są podrażnienie mechaniczne, wywołane przez chorego drapaniem z powodu świądu, bądź stosowanie preparatów leczniczych5,10. Powikłaniami mogą być zespół suchego oka, a nawet – w skrajnych przypadkach – zarośnięcie worka spojówkowego i uszkodzenie rogówki5,7.

Zespół suchego oka może być nie tylko konsekwencją zapalenia w obrębie powiek lub spojówek, ale niezależnym problemem towarzyszącym innym zaburzeniom autoimmunologicznym. Dotyczy nawet 18% chorych na łuszczycę5,8. W patogenezie zespołu udział biorą limfocyty T naciekające powierzchnię oka, które wydzielają prozapalne cytokiny, wywołując zaburzenie różnicowania nabłonka powierzchni oka. Innymi powodami są niedobór L-argininy i nasilenie wytwarzania β-defensyny6,8,9.

Zmiany w obrębie rogówki

Pierwotne zmiany w obrębie rogówki rzadko dotyczą chorych na łuszczycę plackowatą, a częściej występują u pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów. Są konsekwencją nieleczonego zapalenia spojówek lub zespołu suchego oka5,7. Zajęcie rogówki związane z łuszczycą ma cechy pogrubienia nabłonka z nadżerkami, obecności strefy naciekania pod warstwą Bowmana z powierzchownym unaczynieniem oraz jednorodnego, głębokiego zmętnienia zrębu6. Dodatkowo stwierdza się charakterystyczną dla łuszczycy parakeratozę, podobnie jak w wykwitach łuszczycowych na skórze5,7. Parakeratoza polega na występowaniu resztek jąder komórkowych w najbardziej powierzchownych warstwach nabłonka na skutek szybkiej proliferacji w warstwie podstawnej i niepełnego dojrzewania jego komórek2.

Zmiany w błonie naczyniowej oka

Najpoważniejszym powikłaniem u chorych na łuszczycę i częściej współistniejącym z łuszczycowym zapaleniem stawów jest zapalenie błony naczyniowej oka (nawet u 7-25% chorych). Innymi czynnikami predysponującymi są: osiowa artropatia, łuszczyca krostkowa, antygen HLA-B27, późny początek łuszczycy (typ II) i płeć męska5,12.

Do góry