2. Istnieje możliwość łączenia techniki endoskopowej i laparoskopowej w wybranych przypadkach raka żołądka. Większość z tych zabiegów ma charakter miejscowego, pełnościennego wycięcia zmiany staplerami laparoskopowymi i wykonywana jest pod kontrolą endoskopową.[13, 14] Laparoskopia wykorzystywana jest też do pobrania do oceny histopatologicznej tzw. węzła wartowniczego lub nawet do przeprowadzenia limfadenektomii.[15] Leczenie tymi metodami ma charakter doświadczalny i może być prowadzone na zasadzie badania naukowego.

3. Ze względu na ciągle niewielką liczbę rozpoznań wczesnego raka żołądka zalecane jest wykonywanie tych zabiegów przez lekarzy wyspecjalizowanych w zaawansowanych technikach endoskopowych, ewentualnie przez szkolących się, w ramach ośrodka specjalistycznego.

Właściwa kwalifikacja do zabiegu oparta na dokładnej interpretacji obrazu endoskopowego, doświadczenie zespołu oraz dobra współpraca z patologiem ma podstawowe znaczenie w skuteczności leczenia. Doświadczenia wybranych ośrodków w naszym kraju wskazują, że endoskopowa resekcja również w warunkach polskich może stanowić metodę radykalnego leczenia wczesnego raka przewodu pokarmowego.[7, 16]

Do góry