Inwestycje

Radioterapia protonowa w Centrum Cyklotronowym w Krakowie-Bronowicach

Prof. nadzw. dr hab. med. Jerzy Jakubowicz1
Opracował Ryszard Sterczyński

1Dyrektor Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Krakowie

Współpraca fizyków jądrowych i lekarzy specjalistów radioterapii onkologicznej pokazuje, że sukces leczenia niektórych typów nowotworów leży w kooperacji.

Radioterapia jest metodą leczenia nowotworów, w której wykorzystane zostaje oddziaływanie promieniowania jonizującego z atomami materii, w tym przypadku z atomami wchodzącymi w skład organizmu. W wyniku tego oddziaływania dochodzi do uszkodzenia komórek, a nawet ich śmierci. Zjawisko to jest korzystne, jeżeli dotyczy nowotworu, natomiast jeżeli występuje w tkankach prawidłowych, skutkuje rozwojem powikłań, które niekorzystnie wpływają na jakość życia.

Powszechnie stosowana radioterapia wykorzystuje wiązkę fotonową uzyskiwaną w liniowych przyspieszaczach. Zastosowanie zaawansowanych nowoczesnych technik radioterapii wprawdzie umożliwia uzyskanie konformalnego rozkładu dawki, jednak nie wpływa istotnie na ograniczenie ryzyka rozwoju powikłań. Natomiast użycie wiązki protonowej w radioterapii pozwala na ograniczenie dawki w tkankach zdrowych znajdujących się w sąsiedztwie leczonego nowotworu. Jest to skutkiem charakterystycznego deponowania energii przez wiązkę protonową (tzw. krzywa Bragga), które polega na przekazaniu maksymalnej energii pod koniec zasięgu wiązki, zależnego od jej energii początkowej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania kliniczne

Tak więc odpowiednie dobranie energii do głębokości położenia nowotworu powoduje, że najwięcej energii przekazane zostanie do nowotworu, przy równoczesnym ograniczeniu dawki [...]

W oczekiwaniu na kontrakt

Instalacja cyklotronu, w którym generowana jest wiązka protonów o energii 80-300 megaelektrononowoltów, wraz z dwoma stanowiskami terapeutycznymi (gantry) (ryc. 2) umożliwi [...]
Do góry