Onkologia po Dyplomie Nr 01 (luty) / 2015

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

01/2015
Aktualności
Felieton
Wytyczne
Praktyka kliniczna
Dążymy do celu
Unikamy powikłań
Jak ja to robię
Rokowania
Metody badawcze
Psychoonkologia
Inwestycje
Prawo