Opis przypadku

Trudności w interpretacji badań 68Ga-DOTATATE PET w diagnostyce nowotworów neuroendokrynnych

Mgr Paweł Zdanowski

Dr hab. med. Jolanta Kunikowska

Prof. dr hab. med. Leszek Królicki

Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: Prof. dr hab. med. Leszek Królicki, Zakład Medycyny Nuklearnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1A, 02-097 Warszawa, tel. 22 599 22 70, faks 22 599 11 70

Nowotwory neuroendokrynne (NEN) należą do nieczęsto spotykanych nowotworów, mogących występować w różnych narządach i tkankach. Większość z nich (aż 70 proc.) jest zlokalizowana w przewodzie pokarmowym. Ponieważ większość NEN nie wykazuje objawów związanych z wydzielaniem hormonów, ich rozpoznanie może sprawiać trudności. Schorzenie to jest rozpoznawane u 3-5 chorych na 100 000 osób/rok. Jednak na podstawie autopsji wykazano obecność NEN trzustki nawet w 10 proc. badań.[1]

Diagnostyka NEN jest oparta na badaniach laboratoryjnych, przede wszystkim na ocenie stężenia chromograniny A (CgA), B i C oraz kwasu 5-hydroksyindolooctowego, a także na badaniach obrazowych (TK, MRI, USG, badania radioizotopowe). Większość NEN charakteryzuje się zwiększoną ekspresją dla układu receptorów somatostatynowych. Zjawisko to jest podstawą zastosowania w diagnostyce znakowanych radioizotopami analogów somatostatyny. Analogi te można znakować zarówno emiterami pojedynczych fotonów (111In, 99mTc), jak i emiterami pozytonów (68Ga). Jednym z podstawowych radiofarmaceutyków jest 68Ga-DOTATATE i technika PET. Ze względu na znacznie lepszą rozdzielczość obrazów PET w porównaniu ze SPECT metoda ta jest obecnie metodą z wyboru w diagnostyce NEN. Interpretacja badania musi być uważna i uwzględniać fizjologiczny rozkład znacznika. Brak znajomości wariantów gromadzenia 68Ga-DOTATATE może być przyczyną niewłaściwej interpretacji badania.[2]

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

OPIS PRZYPADKU

Przykładem trudności diagnostycznych jest historia 36-letniej chorej z rozpoznaniem nowotworu neuroendokrynnego wyrostka robaczkowego.

Komentarz

Badanie 68Ga-DOTATATE PET/CT jest jednym z istotnych osiągnięć w diagnostyce guzów neuroendokrynnych. Czułość i swoistość badania jest bardzo duża i wynosi [...]
Do góry