Onkologia po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2016

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2016
Aktualności
Najnowsze badania
Felieton
Okiem patomorfologa
Aktualne poglądy
Praktyka kliniczna
Zasady postępowania
Opis przypadku
Wywiad z ekspertem
Dążymy do celu
Sonda