Aktualności naukowe

FOLFIRINOX w porównaniu z gemcytabiną jako terapią adiuwantową w leczeniu raka trzustki

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

U pacjentów z przerzutowym rakiem trzustki chemioterapia wielolekowa z fluorouracylem, leukoworyną, irynotekanem i oksaliplatyną (FOLFIRINOX) prowadzi do dłuższego całkowitego przeżycia niż leczenie gemcytabiną w monoterapii. W prezentowanym badaniu porównano skuteczność i bezpieczeństwo zmodyfikowanego schematu FOLFIRINOX z gemcytabiną jako terapią adiuwantową u pacjentów z rakiem trzustki po leczeniu operacyjnym.

W badaniu losowo przydzielono 493 pacjentów po usunięciu gruczolakoraka trzustki do otrzymania zmodyfikowanego schematu FOLFIRINOX (oksaliplatyna [85 mg/m2 powierzchni ciała], irinotekan [180 mg/m2 p.c., zredukowany do 150 mg/m2 po analizie bezpie...

Do góry