Aktualności naukowe

Przedłużone zastosowanie letrozolu po leczeniu inhibitorami aromatazy u pacjentek z rakiem piersi w okresie pomenopauzalnym

Lek. Bartosz Spławski

Klinika Nowotworów Głowy i Szyi COI

Optymalny czas trwania przedłużonej terapii inhibitorami aromatazy u pacjentek z rakiem piersi w okresie pomenopauzalnym jest nieznany. W badaniu NSABP B-42 oceniano, czy przedłużone leczenie letrozolem poprawia przeżycie wolne od choroby po pięciu latach leczenia inhibitorami aromatazy u kobiet z postmenopauzalnym rakiem piersi.

Badanie zostało przeprowadzone w 158 ośrodkach w USA, Kanadzie i Irlandii. Kobiety po menopauzie z hormonozależnym rakiem piersi w stadium I-IIIA, które były wolne od choroby po około pięciu latach leczenia inhibitorem aromatazy lub tamoksyfenem, ...

Pomiędzy 28 września 2006 roku a 6 stycznia 2010 roku do leczenia losowo przydzielono 3966 pacjentek – do grupy z letrozolem (n = 1983) lub grupy z placebo (n = 1983). Średni czas obserwacji wynosił 6,9 roku (IQR 6,1-7,5). Leczenie letrozolem nie ...

Do góry