Zasady farmakoterapii

Marihuana medyczna na receptę

Dr n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka

Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: Dr n. med. Iwona Korzeniewska-Rybicka, Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej WUM, Centrum Badań Przedklinicznych i technologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 81, 02-091 Warszawa, e-mail: iwona.korzeniewska-rybicka@wum.edu.pl

1 listopada 2017 roku weszła w życie ustawa z nowymi przepisami definiującymi, czym jest marihuana medyczna i regulującymi jej stosowanie w Polsce, czyli Ustawa z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Marihuaną medyczną według nowego art. 33a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest „ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi i nalewki farmaceutyczne z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste” (konopie włókniste mają małą zawartość substancji psychoaktywnych – mniej niż 0,2 proc.). Marihuanie medycznej nadano w Polsce status surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych. Na tej podstawie dopuszcza się w Polsce wystawianie przez lekarzy i lekarzy stomatologów, ale nie lekarzy weterynarii, co jest sytuacją wyjątkową, recept typu Rpw. na marihuanę w celach medycznych w ramach maksymalnie 90-dniowej kuracji podczas jednej konsultacji lekarskiej i, co oczywiste, dopuszcza się jej stosowanie przez pacjentów jako leku. Leki recepturowe wykonane z marihuany medycznej nie są objęte odpłatnością ryczałtową, czyli nie są refundowane i Marihuaną medyczną według nowego art. 33a Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii jest „ziele konopi innych niż włókniste oraz wyciągi i nalewki farmaceutyczne z konopi innych niż włókniste oraz żywica konopi innych niż włókniste” (konopie włókniste mają małą zawartość substancji psychoaktywnych – mniej niż 0,2 proc.). Marihuanie medycznej nadano w Polsce status surowca farmaceutycznego przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych. Na tej podstawie dopuszcza się w Polsce wystawianie przez lekarzy i lekarzy stomatologów, ale nie lekarzy weterynarii, co jest sytuacją wyjątkową, recept typu Rpw. na marihuanę w celach medycznych w ramach maksymalnie 90-dniowej kuracji podczas jednej konsultacji lekarskiej i, co oczywiste, dopuszcza się jej stosowanie przez pacjentów jako leku. Leki recepturowe wykonane z marihuany medycznej nie są objęte odpłatnością ryczałtową, czyli nie są refundowane i jest to jedyny taki wyjątek wśród tej kategorii leków.

17 grudnia 2018 roku marihuana medyczna w postaci suszu miała dotrzeć do pierwszych aptek w Polsce, po dopełnieniu przez kanadyjską firmę Spectrum Cannabis wszystkich wymogów do wprowadzenie jej na rynek. Ostatecznie do tego nie doszło (według informacji z „GW” z 18.12.2018 roku 7,5 kg marihuany medycznej przeznaczonej na nasz rynek czeka w Niemczech na transport do Polski). Zatem marihuana medyczna ma nadal status substancji legalnej, ale nieosiągalnej.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

THC i endogenny układ kanabinoidowy

Konopie siewne były używane od tysiącleci ze względu na właściwości psychoatywne. Dużo późniejsze naukowe zainteresowanie konopiami doprowadziło do identyfikacji w 1964 [...]

Efekty farmakologiczne

THC, częściowy agonista receptorów CB1, ma złożony wpływ na ośrodkowy układ nerwowy. Powoduje uczucie odprężenia i dobre samopoczucie, podobnie jak etanol, [...]

Efekty kliniczne

Klinicznemu zastosowaniu leków działających na układ kanabinoidowy towarzyszą duże kontrowersje. Status prawny kanabinoidów, zarówno w medycynie, jak i jako substancji do [...]

Zastosowanie marihuany medycznej i syntetycznych kanabinoidów w onkologii

Kanabinoidy mają umiarkowane działanie przeciwwymiotne. Początkowo zaobserwowano je u pacjentów leczonych chemioterapią przeciwnowotworową, którzy podczas leczenia palili jointy (skręty z konopiami, [...]

Tak czy nie

W obecnej sytuacji, przy uwzględnienieniu legalizacji dostępu do marihuany medycznej, aktualnego stanu wiedzy o działaniach kanabinoidów, kwestii słabo zdefiniowanych interakcji z [...]

Do góry