Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka", Warszawa

Szanowni Państwo!

Redakcja Pediatrii po Dyplomie oddaje w ręce Czytelników kolejny numer naszego pisma. Jego zawartość jest merytorycznie zróżnicowana i obejmuje elementy medycyny zabiegowej, zachowawczej oraz diagnostyki i interpretacji wyników badań.
Wgłobienie jelita to najczęstsza przyczyna niedrożności przewodu pokarmowego u młodszych dzieci. W poświęconym temu problemowi artykule znajdziemy bardzo dokładne dane na temat epidemiologii, diagnostyki i zasad postępowania, wzbogacone wyrazistymi badaniami obrazowymi.
Od 100 lat znana jest medycynie choroba Legga-Calvego-Perthesa, czyli jałowa martwica kości udowej. W tym wydaniu pisma odnajdziemy aktualne dane na temat możliwych przyczyn jej rozwoju, przejrzystą dokumentację radiologiczną i przegląd możliwości postępowania.
Kilka artykułów poświęcono problemom neonatologicznym. Jednym z nich jest problem przedwcześnie urodzonego noworodka z uszkodzeniem mózgu, spowodowanym głównie krwawieniami wewnątrzczaszkowymi. Częstość ich występowania jest odwrotnie proporcjonalna do wieku, czyli najczęściej powstają u najmłodszych. Inne przyczyny uszkodzenia mózgu w tym wieku mają podłoże niedotlenieniowo-niedokrwienne i zakaźne. Występowanie tych powikłań ma odległe skutki i może wpłynąć na całe przyszłe życie dziecka, stąd zasady postępowania i ich odpowiednie wprowadzenie mają krytycznie ważne znaczenie.
Inną patologią o dalekosiężnych skutkach jest dysplazja oskrzelowo-płucna. W artykule jej poświęconym opisano m.in. nowe techniki wentylacji oraz możliwości farmakoterapii. Kolejnym zagadnieniem neonatologicznym jest retinopatia wcześniaków. Artykuł zawiera m.in. szczegółowe zalecenia dotyczące zasad badań przesiewowych i bilansowych w tej grupie dzieci.
W obecnym wydaniu pisma poświęcono także uwagę problemom domowego żywienia dojelitowego u dzieci, prowadzonego w przypadkach licznych patologii przewodu pokarmowego i niedoborów kalorycznych. Podano tu m.in. zasady postępowania, algorytm wyboru drogi dostępu do przewodu pokarmowego oraz możliwości wyboru elementów tzw. diety przemysłowej.
Artykuł poświęcony chorobie Hioba, czyli rzadkiemu zespołowi pierwotnego niedoboru odporności (tzw. zespół hiper-IgE) podaje szczegółowe informacje na temat diagnostyki klinicznej (tzw. skalę Grimbachera), opisuje podłoże molekularne choroby i jej powikłania.
Artykuły poświęcone diagnostyce zawierają informacje na temat wskazań i zasad wykonywania biopsji szpiku, zasad wstępnego różnicowania przyczyn wystąpienia wybroczyn u dzieci oraz interpretacji wartości wskaźnika masy ciała u dzieci z otyłością prostą. W tym ostatnim artykule zawarto m.in. najaktualniejsze wartości referencyjne wskaźnika masy ciała u dzieci, opracowane w ramach realizacji programu OLAF.
Obecne wydanie zawiera także artykuł poświęcony leczeniu stanów zapalnych skóry u dzieci. Jest on szczegółowym opracowaniem dotyczącym leków stosowanych miejscowo i zawieram.in. bardzo ważną klasyfikację steroidów, stratyfikującą wiele preparatów w zależności od ich miejscowej siły działania.
Redakcja dokonuje wyboru tematów i autorów zapraszanych do współpracy, a do Czytelników należy ocena jakości naszej wspólnej pracy. Mamy nadzieję, że i tym razem zasłużymy na dobrą Państwa opinię.

Dobrej lektury!

Do góry