Pediatria po Dyplomie Nr 04 (sierpień) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

04/2012
Minisympozjum – neonatologia
Chirurgia dzieciĘca
Ortopedia pediatryczna
Jak to siĘ robi?
Specjalista-pediatrze
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
W piguŁce
Pytania do specjalisty
Z farmakologiĄ na ty