Dalsze postępowanie

Kwalifikacja do dalszych szczepień MMR

Nie ma przeciwwskazań do podania dawki przypominającej MMR.

Kwalifikacja do szczepienia przeciwko grypie

Ze względu na uogólnią reakcję po spożyciu jaja kurzego nie zalecono u dziecka szczepienia przeciw grypie. Wskazane jest zaszczepienie osób z najbliższego otoczenia dziecka przed sezonem grypowym, co powinno zmniejszyć ryzyko zakażenia u dziecka. Dalsze decyzje dotyczące szczepienia zapadną w poradni szczepień grup ryzyka.

Kwalifikacja do szczepienia przeciwko żółtej gorączce

Reakcja anafilaktyczna na jajo kurze jest przeciwwskazaniem do szczepień przeciwko żółtej gorączce. Decyzje dotyczące szczepienia (ewentualnie rozcieńczonymi dawkami szczepionki), zapadną w poradni szczepień grup ryzyka.

Rozpoznanie

Dziecko z anafilaktyczną reakcją na białko jaja kurzego, bez przeciwwskazań do szczepienia MMR, z przeciwwskazaniem w chwili obecnej do szczepień przeciwko grypie i żółtej gorączce.

Omówienie problemu diagnostycznego

Small 18881

Tabela 2. Algorytm szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce dziecka uczulonego na białko jaja kurzego

 W Poradni Szczepień Osób z Grup Ryzyka w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” wielokrotnie szczepiliśmy dzieci z alergią na białko jaja kurzego szczepionką przeciw odrze, śwince i różyczce. U żadnego z zaszczepionych dzieci nie obserwowaliśmy ciężkich uogólnionych reakcji alergicznych. Jedynymi niepożądanymi odczynami poszczepiennymi występującymi u części dzieci były gorączka i/lub rzadziej wysypka po 7-10 dniach po szczepieniu.

Small 19780

Rycina 4. Zalecenia dotyczące szczepień przeciwko grypie dla osób, które zgłaszają alergię na białko jaja kurzego – Komitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP), sezon grypy 2011-12

Przedstawiliśmy przypadek dziecka ze szczególnie ciężką, uogólnioną reakcją po spożyciu jaja kurzego, które mimo to bardzo dobrze tolerowało szczepionkę MMR, nie wykazując niepokojących objawów. Może to być kolejnym argumentem dla lekarzy pediatrów, że nie należy zwalniać dzieci uczulonych na białko jaja kurzego ze szczepień przeciw odrze, śwince i różyczce. W razie jakichkolwiek wątpliwości można zbadać dziecko w poradni szczepień osób z grup ryzyka.

Po szczepieniu MMR ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej u dziecka z alergią na białko jaja kurzego nie jest większe niż u innych dzieci bez alergii. Zgodnie z zaleceniami American Academy of Pediatrics z 2009 r. oraz British Society for Allergy and Clinical Immunology z 2010 r. wymagane są takie same środki ostrożności, jak przy szczepieniu każdego innego zdrowego dziecka (tab. 2). 1-4 Przed szczepieniem nie wykonuje się testów typu prick ani nie podaje śródskórnie rozcieńczonej szczepionki. Silna reakcja alergiczna oraz ryzyko wstrząsu anafilaktycznego po szczepieniu MMR może wystąpić jako reakcja na neomycynę lub żelatynę, które są składnikami szczepionki. Dlatego należy w wywiadzie zapytać rodziców, czy nie obserwowali u dziecka kiedykolwiek reakcji niepożądanych po neomycynie oraz po spożyciu żelatyny i produktów ją zawierających. Szczepionka Priorix nie zawiera żelatyny. Do szczepienia przeciw odrze, śwince i różyczce nie są przeciwwskazaniem ciężkie objawy alergii po spożyciu białka jaja kurzego i produktów je zawierających ani dodatnie testy skórne i wysokie wartości swoistej IgE wskazujące na silną reakcję alergiczną na antygeny białka jaja kurzego. 4-6

W przypadku szczepień przeciwko grypie lub żółtej gorączce ryzyko reakcji anafilaktycznej na białko jaja kurzego jest możliwe, ale obserwowane niezwykle rzadko. Ogólnie szczepienia przeciwko grypie i żółtej gorączce u dzieci z reakcją anafilaktyczną na białko jaja kurzego są przeciwwskazane.7-9 Algorytm postępowania przedstawia ryc. 4. Wszelkie decyzje dotyczące szczepień tych dzieci powinny zapadać po konsultacjach w poradniach ds. szczepień.

Podsumowanie

Szczepienie MMR u dzieci z alergią na białko jaja kurzego jest w takim samym stopniu bezpieczne, jak u dzieci bez tej alergii

Reakcja alergiczna, w tym anafilaksja po podaniu szczepionki MMR u dziecka z  alergią na białko jaja kurzego, nie jest związana z reakcją na substancje czynne szczepionki, pochodzące z hodowli na fibroblastach zarodków jaj kurzych. Niepożądany odczyn poszczepienny może wystąpić z powodu alergii na inne składniki szczepionki.

Do góry