Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2012
Minisympozjum – hematologia dzieciĘca
Choroby alergiczne
Choroby neurologiczne
Z farmakologiĄ na ty
Jak to siĘ robi?
Specjalista-pediatrze
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Ostry dyŻur pediatryczny
Rekomendacje