Od redakcji

prof. dr hab. n. med. Wanda Kawalec

Redaktor naczelna „Pediatrii po Dyplomie”

Cd. w numerze: Pediatria po Dyplomie 2012; 16 (2): 3
Small autor

Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec

Szanowni Państwo, koleżanki i koledzy!

Rozpoczynamy nowy rozdział w historii naszego czasopisma. Dotychczas „Pediatria po Dyplomie” była polskim wydaniem Pediatrics in Review – pisma American Academy of Pediatrics. Z biegiem czasu dołączyliśmy również prace, które ukazywały się w innym renomowanym piśmie, w Pediatrics. Zawsze jednak zwracaliśmy się do polskich autorytetów w dziedzinie pediatrii o komentarze do tłumaczonych artykułów lub o uzupełniające opracowania. Kilka lat temu zaproponowaliśmy Państwu całkowicie polskie działy z artykułami polskich autorów. Powoli zmienialiśmy oblicze pisma, aż doszliśmy do dzisiejszego numeru, w którym znajdziecie Państwo materiały opracowane jedynie przez polskich autorów. Mam nadzieję, że przyjmiecie Państwo pozytywnie te zmiany i zaakceptujecie tę formułę czasopisma.
W bieżącym numerze przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na 3 artykuły w serii minisympozjum dotyczące reumatologii. To stosunkowo rzadko poruszane zagadnienie w piśmiennictwie pediatrycznym. Proponujemy Państwu lekturę opracowań na temat młodzieńczego tocznia rumieniowatego układowego, młodzieńczego idiopatycznego zapalenia stawów oraz artykuł, w którym zawarte są wskazówki, kiedy należy skierować dziecko do reumatologa. Chciałabym bardzo podziękować prof. Lidii Rutkowskiej-Sak za pomoc w wyborze zagadnień do tego mini sympozjum. Zwróćcie też Państwo uwagę na dział „Jak to się robi”. Tym razem przedstawiamy zasady pomiaru ciśnienia tętniczego u dzieci. W następnych numerach przybliżymy technikę wykonywania innych procedur. Ponadto publikujemy artykuły z innych, różnych dziedzin pediatrii. I jak zawsze znajdziecie też Państwo nasze stałe już działy: „Ostry dyżur pediatryczny”, „Specjalista-pediatrze”, „Z farmakologią na ty” oraz „Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie”. Życzę owocnej lektury. Jestem przekonana, że każdy znajdzie coś dla siebie w tym numerze i we wszystkich następnych.
O tej porze roku zawsze dzielę się z Państwem informacjami o wiosennym kongresie Akademii po Dyplomie Pediatria. IX Kongres odbył się w marcu 2012 roku, pod hasłem „Ostry dyżur pediatryczny”. Prelegentami byli lekarze, którzy pracują w izbie przyjęć, w zespołach ratunkowych, na oddziałach, gdzie leczone są dzieci po urazach, wypadkach, z ostrymi objawami zagrażającymi życiu. Zaprosiliśmy między innymi chirurgów, neurologów, ginekologów, gastroenterologów, alergologów, anestezjologów, endokrynologów, kardiologów, radiologów, okulistów, specjalistów chorób zakaźnych oraz pediatrów z dużą praktyką kliniczną. Otrzymaliśmy cały panel wskazówek praktycznych dotyczących zasad postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w warunkach dyżurowych. Przedstawiliśmy też aspekty prawne związane z udzielaniem pierwszej pomocy. Gośćmi specjalnymi były prof. Alicja Chybicka, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, senator Rzeczpospolitej Polskiej, oraz prof. Anna Dobrzańska konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii. Chciałam bardzo podziękować obu Paniom Profesor za obecność, za nieustające wsparcie i udział w naszych kongresach. Dziękuję też prof.Teresie Jackowskiej, dr Annie Turskiej-Kmieć i dr Małgorzacie Wielopolskiej za pomoc w opracowaniu programu naukowego oraz dr. Andrzejowi Jędrzejczakowi i red. Marii Pawlinie za wsparcie i pomoc techniczną. Specjalne podziękowania dla pani Gabrieli Kopani-Kumor, która była organizatorem Kongresu. We wrześniu, jak co roku, wydamy numer specjalny „Pediatrii po Dyplomie”, w którym opublikujemy artykuły opracowane przez prelegentów kongresu. Zapraszam za rok, 22-23 marca 2013, do Warszawy na X, jubileuszowy Kongres, który będzie dotyczył zagadnień, z jakimi spotykamy się w pediatrycznej praktyce ambulatoryjnej.

Z pozdrowieniami
Prof. dr hab. med. Wanda Kawalec
Redaktor naczelna
„Pediatrii po Dyplomie”

Medium podpis
Do góry