Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2012

Spis treści

02/2012
Minisympozjum – reumatologia dzieciĘca
Kardiologia
Choroby neurologiczne
Choroby zakaŹne
Opieka nad dzieckiem
Jak to siĘ robi
Z farmakologiĄ na ty
Specjalista – pediatrze
Ostry dyŻur pediatryczny
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Pytania do specjalisty