Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2012

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2012
Minisympozjum – reumatologia dzieciĘca
Kardiologia
Choroby neurologiczne
Choroby zakaŹne
Opieka nad dzieckiem
Jak to siĘ robi
Z farmakologiĄ na ty
Specjalista – pediatrze
Ostry dyŻur pediatryczny
Zanim ustalisz rozpoznanie, zinterpretuj to badanie
Pytania do specjalisty