Dostęp Otwarty

Grupą bezwzględnie wymagającą stymulacji i terapii logopedycznej są dzieci z wyraźnymi deficytami genetyczno-neurologicznymi.