Od redakcji

Wstęp

Prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2013;17(3):3

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

To dla mnie szczególnie ważny moment w życiu zawodowym, ponieważ piszę do Państwa po raz pierwszy jako redaktor naczelny Pediatrii po Dyplomie i przewodniczący komitetu naukowego Kongresu Akademii po Dyplomie – Pediatria. Zdaję sobie sprawę, że po 16 latach bytności na rynku wydawniczym Pediatria po Dyplomie stała się jednym z najlepszych czasopism edukacyjnych w naszym kraju. Ogromną zaletą naszego pisma jest bardzo wysoki poziom merytoryczny publikowanych prac oraz perfekcyjne dobieranie prezentowanych tematów. Takie działy, jak: „Ostry dyżur pediatryczny”, „Pytanie do specjalisty”, „Omówmy to na przypadkach”, „Z farmakologią na ty” czy „Sprawdź swoją wiedzę” sprawiły, że z dostępnych na rynku czasopism Pediatria po Dyplomie stała się periodykiem, po który sięgają najczęściej pediatrzy i lekarze rodzinni. Obecny kształt czasopisma to efekt ciężkiej pracy, konsekwencji w realizowaniu wytyczonych wcześniej celów, ale przede wszystkim ogromnej kreatywności poprzedniej redaktor naczelnej – Pani Profesor Wandy Kawalec. Dlatego pozwólcie Państwo, że złożę Pani Profesor gorące podziękowania za to wszystko, co uczyniła dla rozwoju Pediatrii po Dyplomie i Kongresu Akademii po Dyplomie – Pediatria.

Mam głębokie przekonanie, że wspólnie z komitetem naukowym i radą programową utrzymamy wysoki poziom merytoryczny pisma i będziemy je dalej rozwijać. Z racji pełnionej funkcji w Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego zobowiązuję się do stałego przekazywania Państwu informacji o działaniach Zarządu PTP zmierzających do wzmocnienia roli pediatry w systemie opieki zdrowotnej w naszym kraju.

Szanowni Państwo, otrzymujecie do rąk numer Pediatrii po Dyplomie, w którym w minisympozjum „Onkologia” wybitni eksperci wskazują, że czasem bardzo ogólne i mało charakterystyczne objawy mogą oznaczać początek choroby nowotworowej. Dlatego pamiętajmy, że podstawowe znaczenie w jej szybkim rozpoznaniu ma czujność onkologiczna oraz znajomość objawów, które zawsze powinny budzić niepokój.

Polecam również artykuł „Borelioza wieku dziecięcego”, w którym przedstawiono przyczyny, patogenezę i wczesne objawy różnych postaci boreliozy, zwracając szczególną uwagę na występowanie wielu objawów nieswoistych.

Zachęcam także do lektury działu „Omówmy to na przypadkach”, w którym przedstawiono przypadek alergii leżącej u podłoża nawracających zakażeń górnych dróg oddechowych. Ciekawy jest również dział „Ostry dyżur pediatryczny”, w którym omówiono problem niespokojnego niemowlęcia w izbie przyjęć, dogłębnie analizując przyczyny i zasady postępowania w takim przypadku.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry