Pediatria po Dyplomie Nr 02 (kwiecień) / 2013

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2013
Od redakcji
Minisympozjum kardiologia
Minisympozjum – kardiologia
Choroby alergiczne
Choroby zakaźne
Ortopedia pediatryczna
Omówmy to na przypadkach
Z farmakologią na ty
Ostry dyżur pediatryczny