Pytania do specjalisty

Przewlekła choroba nerek

Prof. dr hab. n. med. Ryszard Grenda

Klinika Nefrologii, Transplantacji Nerek i Nadciśnienia Tętniczego, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

1. Czy u dziecka ze zmianami w badaniu moczu (leukocytoza) i w dobrym stanie ogólnym zawsze trzeba zrobić posiew moczu?

Tak, o ile:

• liczba leukocytów jest istotna (>10 w polu widzenia)

• towarzyszy temu podwyższona ciepłota ciała

• w przeszłości u dziecka występowały epizody zakażenia układu moczowego

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

1. Czy u dziecka ze zmianami w badaniu moczu (leukocytoza) i w dobrym stanie ogólnym zawsze trzeba zrobić posiew moczu?

Tak, o ile:

2. Dwuletni chłopiec po trzecim rzucie zespołu nerczycowego: uzyskanie szybkiej remisji (po 2-3 tyg. bez białkomoczu) – jak postępować?

To zależy od etapu dotychczasowego leczenia:
Do góry