Pytania do specjalisty

Urazy głowy

Dr n. med. Jerzy Wassermann

Szpitalny Oddział Ratunkowy, Szpital Dziecięcy im. prof. Jana Bogdanowicza w Warszawie

Pediatr Dypl. 2012;16(4):85

1. W jakich dawkach i w jakim odstępie czasowym podajemy furosemid, a następnie mannitol?

Po poważnych urazach czaszkowo-mózgowych z klinicznymi objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego (u chorych niemonitorowanych ICP) podstawową terapią są diuretyki osmotycznie czynne, takie jak 20% mannitol (początkowa dawka 1 g/kg m.c. w przypadku zagrażającego wklinowania, a następnie 0,25 g/kg m.c. co 2 h w razie potrzeby dalszego obniżenia ciśnienia śródczaszkowego. Podawanie mannitolu należy przerwać przy osmolarności surowicy >320, dla uniknięcia niewydolności nerek. Mannitol podajemy tylko po wykluczeniu czynnego krwawienia śródczaszkowego.

Pętlowe diuretyki, np. furosemid (1 mg/kg) nasilają działanie mannitolu. Chorego należy wyrównać płynowo (wg Vademecum Pediatric Neurosurgery, David M. Frim, Nalin Gupta, 2006, Landes Bioscence).

Karta zaleceń

(służąca do oceny stanu neurologicznego, wydawana rodzicom przy wypisywaniu dziecka do domu po urazie głowy)

• Twoje dziecko doznało niewielkiego urazu głowy. Obserwacja w szpitalu nie jest konieczna, jednak należy przedsięwziąć następujące środki bezpieczeństwa:

– dziecko może spać

– dziecko powinno wiedzieć, jak się nazywa i gdzie się znajduje

• Zgłoś się natychmiast z dzieckiem do szpitala, jeśli w ciągu kilku następnych dni zauważysz jeden z następujących objawów:

– silny ból głowy nieustępujący po podaniu środka przeciwbólowego

– wymioty częściej niż 2-3 razy dziennie

– zaburzenia świadomości, zmiany osobowości lub niepokój

– nasilające się osłabienie lub senność

– utrata przytomności lub drgawki

– nieprzemijające rozdrażnienie

– zaburzenia równowagi lub trudności w wykonywaniu ruchów dowolnych, lub zaburzenia koordynacji

– wyciek przeźroczystej lub krwistej wydzieliny z nosa

• Uraz głowy może być przyczyną bólu głowy, osłabienia, zawrotów głowy, nudności, które utrzymują się do 7 dni lub nawet dłużej po urazie. Objawy te ustąpią szybciej, jeśli dziecko będzie leżało w łóżku i otrzyma łagodne leki przeciwbólowe. Jeżeli którykolwiek z wymienionych powyżej objawów utrzymuje się dłużej niż tydzień, dziecko może wymagać dalszej opieki medycznej. Proszę zadzwonić do szpitala lub lekarza pierwszego kontaktu, jeśli mają Państwo jakiekolwiek obawy związane ze stanem dziecka po urazie głowy.

Do góry