Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2014;18(3):1

Szanowni Państwo,
Koleżanki i Koledzy!

Na nadchodzące, miejmy nadzieję, upalne lato przygotowaliśmy dla Państwa kolejny numer Pediatrii po Dyplomie. W minisympozjum „Alergologia” zachęcam do zapoznania się z tematami, z którymi stykacie się Państwo w codziennej praktyce lekarskiej. Poszczególne zagadnienia zostały opracowane przez wybitnych specjalistów i na pewno przyczynią się do usystematyzowania Państwa wiedzy oraz ułatwią podejmowanie trafnych decyzji w prezentowanym zakresie.
Polecam także artykuł „Zaburzenia magnezemii u dzieci”. To problem, który zbyt często lekceważymy, nie doceniamy też następstw, do których te zaburzenia mogą prowadzić.
Z powodu częstości problemu zachęcam również do przeczytania artykułu „Ciało obce w przewodzie pokarmowym”, w którym przedstawiono algorytmy postępowania w zależności od typu ciała obcego.
Moim zdaniem każdy powinien zapoznać się z artykułem „Niepożądane odczyny po szczepieniu BCG”, w którym przedstawiono ogólne i szczegółowe zasady postępowania w przypadku niepożądanych odczynów po szczepieniu BCG.
W dziale „Problemy prawne w pediatrii” polecam szczególnie artykuł „Leczenie poza wskazaniami” z komentarzem Pana Profesora Ryszarda Grendy.
Życzę nam wszystkim udanych wakacji oraz upalnego lata.

Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry