Pediatria po Dyplomie Nr 03 (czerwiec) / 2014

250
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2014
Od redakcji
Minisympozjum alergologia
Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej
Dermatologia dla pediatrów
Omówmy to na przypadkach
Ostry dyżur pediatryczny
Ekg dla pediatry
Problemy prawne w pediatrii