Omówmy to na przypadkach

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. med. Anna Zawadzka-Krajewska

Ciało obce w przewodzie pokarmowym

Anna Wielowiejska, Piotr Albrecht

Klinika Gastrologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii WUM w Warszawie

Adres do korespondencji: Lek. Anna Wielowiejska Klinika Gastrologii, Żywienia Dzieci i Pediatrii WUM ul. Działdowska 1, 01-184 Warszawa e-mail: anna.gromna@gmail.com

Pediatr Dypl 2014;18(3):53-58

Słowa kluczowe

ciało obce, RTG jamy brzusznej, endoskopia

Opis przypadku

Piętnastoletnia dziewczynka z nadwagą (BMI 27,8 [>97centyla], wskaźnik Cole’a 138%) i zaparciem została przyjęta do kliniki z powodu połknięcia ciała obcego. Przed 6 dniami przypadkowo połknęła 25-milimetrową metalową śrubę. Po 5 dniach zgłosiła bóle brzucha, kilka razy zwymiotowała. Z tego powodu rodzice udali się z nią do lekarza POZ, gdzie wykonano przeglądowe RTG jamy brzusznej, na którym uwidoczniono śrubę w prawym dole biodrowym. Z tego powodu skierowano dziecko do kliniki.

Z wywiadu wiadomo, że dziewczynka wypróżnia się nieregularnie, oddaje stolec o twardej konsystencji co 3-4 dni, zwykle z wysiłkiem. Przy przyjęciu stan pacjentki był dobry, a w badaniu przedmiotowym stwierdzano bolesność palpacyjną w prawym podbrzuszu i śródbrzuszu bez objawów otrzewnowych.

Diagnostyka

  • Przeglądowe RTG jamy brzusznej: badanie uwidoczniło obecność ciała obcego, śruby, w prawym dole biodrowym. Od czasu badania wykonanego przed hospitalizacją położenie ciała obcego się nie zmieniło (ryc. 1)
  • USG jamy brzusznej: nie stwierdzono nieprawidłowości
  • Badania laboratoryjne

– podstawowe: morfologia krwi, CRP, K+, Na+, AspAT, AlAT, kreatynina – wyniki prawidłowe

– związane z zaparciem i otyłością: TSH, kwas moczowy, lipidogram, stężenie glukozy – wyniki prawidłowe

  • Zalecono dietę bogatoresztkową, ubogokaloryczną, leki przeczyszczające (parafinę ciekłą) i  zmiękczające stolec (makrogol) oraz przesiewanie kału
  • Ciało obce nie zostało wydalone, dwukrotnie powtórzono zatem obrazowanie jamy brzusznej. Po 4 dobach od poprzedniego badania RTG (10 doba od połknięcia śruby) uwidoczniono ciało obce w tym samym miejscu, w którym znajdowało się poprzednio, w prawym dole biodrowym (ryc. 2).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

OMÓWIENIE

Przypadkowe bądź celowe połknięcie ciała obcego to w pediatrii zjawisko dość częste. W USA opisywanych jest ponad 100 000 przypadków rocznie, przy czym [...]
Do góry