Problemy prawne w pediatrii

REDAKTOR DZIAŁU Dr n. prawn. Radosław Tymińska, radca prawny

Leczenie poza wskazaniami

Radosław Tymiński

Adres do korespondencji: dr n. prawn. Radosław Tymiński e-mail: prawa.lekarza@gmail.com

Pediatr Dypl 2014;18(3):76-78

Obecnie nie da się już wykonywać zawodu lekarza bez znajomości prawa. W cyklu artykułów poświęconych problemom prawnym w pediatrii będę się starał odpowiadać na pytania zadawane mi przez lekarzy pediatrów. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do lektury i dyskusji, a także do przesyłania pytań na adres: prawa.lekarza@gmail.com.

W praktyce każdego lekarza zawsze pojawi się zagadnienie leczenia poza wskazaniami zawartymi w charakterystyce produktu leczniczego (off-label). W pediatrii kwestia ta jest szczególnie istotna, gdyż z badań wynika, że leczenie poza wskazaniami otrzymuje każde dziecko co najmniej raz w życiu, a prawie połowa regularnie.1 Tym samym należy stwierdzić, że lekarze faktycznie ordynują leczenie poza wskazaniami. Powstaje zatem pytanie, czy pediatra lecząc w ten sposób, nie narusza prawa.

Do góry