Od redakcji

Wstęp

prof. dr hab. n. med. Jarosław Peregud-Pogorzelski

Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej PUM, Szczecin

Pediatr Dypl. 2014;18(4):1

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy!

Zapraszam do lektury kolejnego numeru Pediatrii po Dyplomie. Serdecznie zachęcam Państwa do zapoznania się z minisympozjum „Wrodzone wady metabolizmu w dobie badań przesiewowych noworodków”, które zostało przygotowane przez zespół ekspertów pod kierunkiem dr hab. n. med. Marii Giżewskiej. Artykuły w nim zawarte dotyczą niezwykle ważnego zagadnienia, jakim są badania przesiewowe noworodków i możliwe dzięki nim wczesna diagnostyka oraz leczenie wcale nie tak rzadkich chorób. W pierwszym artykule znajdziecie Państwo dokładny opis organizacji skriningu noworodkowego w Polsce. Druga publikacja jest obszernym przedstawieniem symptomatologii klinicznej, zasad postępowania i leczenia zaburzeń β-oksydacji kwasów tłuszczowych, ze szczególnym opisem zespołu VLCADD. Artykuł zamykający minisympozjum dotyczy z kolei 3-metylokrotonyloglicynurii, która w populacji polskiej jest najczęściej wychwytywanym zaburzeniem metabolicznym w badaniach przesiewowych noworodków metodą tandemowej spektrometrii mas.

Jestem przekonany, że artykuł „Zaburzenia kaliemii u dzieci”, będący kontynuacją cyklu prac dotyczących zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, spełni Państwa oczekiwania. W dziale „Ostry dyżur pediatryczny” na podstawie opisu przypadku przedstawiono zasady postępowania z dzieckiem z urazem wielomiejscowym. Uważam także, że artykuł „Leki przeciwpadaczkowe stosowane u dzieci” ułatwi Państwu podejmowanie decyzji dotyczącej leczenia padaczki, które jest strategią polegającą na zapewnieniu ustępowania lub redukcji napadów z zachowaniem odpowiedniej jakości życia.

W dziale „Problemy prawne w pediatrii” polecam artykuł ”Udostępnianie dokumentacji medycznej pacjentowi”.


Serdecznie zapraszam Państwa do lektury.

Do góry